San Malaquias

Arsobispo

Kilala: para sa kanyang mga propesiya tungkol sa mga papa

Kapanganakan: 1904

Kamatayan: 2 Nobyembre 1148

Si SAN MALAQUIAS na sa Ireland ay Maol-Maodhog Morgair ay isinilang noong 1094 sa lungsod ng Armagh, Ireland, ang bayang kung tagurian ay Lupain ng mga Banal at Dalubhasa.  Panahon noon ng pagsalakay ng mga Daneses at Normandos sa Ireland at mga kalapit-bansa.  Maraming kapinsalaan sa buhay at ari-arian ang ginawa ng mga taong ito.

Si Malaquias (sa Hebreo, ang aking anghel) ay lumaki sa isang angkang mayaman sa daigdig at sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.  Pinilit siyang maging pari ni Imar na kanyang guro at ni Arsobispo Celso ng Armagh dahil sa kanyang kakayahan at kabanalan; nang malaunan ay naging obispo siya ng Connor at arsobispo ng Armagh.  Dahil sa pagpupunyagi niya upang masupil ang masama at mapairal ang mabuti lalung-lalo na ang tungkol sa mga batas ng Santa Iglesya at ng Diyos, maraming hirap at sakit ang tiniis niya, hanggang sa muntik na sitang patayin.  Siya’y naging kaibigan ni San Bernardo ng Clairvaux, na malimit niyang dalawin tuwing magtutungo sa Roma.  Sinulat ni San Bernardo ang kanyang buhay at ito ang sinabi niya: “Dalawang bagay ang dahilan kung bakit santo si Malaquias – ang kanyang ganap na kaamuan at buhay na pananampalataya.”  Siya’y ginawang parang kinatawan ng Papa, dahil sa paggawa niya ng maraming kaukulang pag-unlad ng pananampalataya at pagpapatupad ng disiplina eklesiastika sa buong Ireland.  Pinagaling niya ang mga maysakit at inaalihan ng demonyo.  Dinatnan sita ng kamatayan sa monasteryo ni San Bernardo sa Pransiya noong Nobyembre 2, 1148 nang patungo sa Roma.  Sinasabi ni San Bernardo na ang isang batang lumpo ay gumaling nang ito’y ilapit sa bangkay ni San Malaquias.

ARAL:

“Ipinakipaglaban ko ang aking mabuting pakikibaka, natapos ko na ang takbuhin, naingatan ko ang pananampalataya.  Ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng kabanalan, na igagawad sa akin sa araw na yaon bilang gantimpala ng Panginoon, ang makatarungang hukom, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng magiliw na naghihintay sa kanyang pagdating. (2 Tm. 4:7-8)”

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: