Mga Pagbasa: 9 Nobyembre 2010 (Martes)

 

Unang Pagbasa

Ez 47:1-2, 8-9, 12


Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan.  (Ang templo’y paharap sa silangan.)  Ito’y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar.  Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan.  Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan.

Sinabi niya sa akin, “Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang Dagat na Patay.  Pag-abot nito sa Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito.  Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda.  Pagdating ng agos nito sa Dagat na Patay, magiging tabang ang tubig ng dagat.  Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay.

Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga.  Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon.  Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.”

 

Salmo Responsorio

Salmo 46


Ebanghelio

Jn 2:13-22


Pagmamalasakit sa Templo

 

Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t pumunta si Jesus sa Jerusalem.  Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi.  Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa.  Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag.  Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, “Alisin ninyo rito  ang mga iyan!  Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!”  Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa Kasulatan, “Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.”

Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?”  Tumugon si Jesus, “Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.”  Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?”

Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay amg kanyang katawan.  Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at naniwala sila sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

 

Click thumbnail to hear today's Gospel reflection

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: