Mga Pagbasa: 13 Nobyembre 2010 (Sabado)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa ikatlong sulat ni  San Juan Apostol   4-9

 

Pinakamamahal na Gayo:  Walang gaanong nakagagalak sa akin, na gaya ng marinig kong ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan.

Aking minamahal, naaayon sa pananampalataya ang iyong ginagawa sa mga kapatid, lalo na sa mga dayuhan, na mga saksi ng iyong pag-ibig sa harap ng Iglesia.

Magaling ang iyong gagawin kung tutulungan mo sila sa paglalakbay na paraang karapat-dapat sa Dios, sapagkat sila ay nagsiyaon alang-alang sa kanyang pangalan at walang tinanggap sa mga Hentil.

Tulungan sana natin ang gayong mga tao upang makasama tayo sa paggawa alang-alang sa katotohanan.

May isinulat ako sa Iglesia, ngunit hindi kami tinanggap ni Diotrefes na ibig mamuno sa kanila.

 

Salmo responsorio

Salmo 111:4-5. 6-7.8a-9

R)  Mapalad ang taong natatakot sa Panginoon.

 

Ebanghelio

Lucas 18: 1-8

 

Ang Talinghaga Tungkol sa Babaing Balo at sa Hukom

Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.  “Sa isang lunsod,” wika niya, “may isang hikom na hind natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang.  Sa lunsod ding yaon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan.  Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon.  Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya.’”  At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom.  Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon.  Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan.  Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “Mga Pagbasa: 13 Nobyembre 2010 (Sabado)”


  1. Love your site man keep up the good work


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: