Santa Francisca Xavier Cabrini

Madre, Guro

Kilala rin bilang: nagtatag ng Mga Madreng Misyonera ng Mahal na Puso (Missionary Sisters of the Sacred Heart); unang mamamayan ng E.U. na naging santo

Kapanganakan: 5 Hulyo 1850

Kamatayan: 13 Nobyembre 1917

Araw ng Kapistahan: Nobyembre 13

Patron ng: mga imigrante

 

Sa araw na ito noong 1917, sa Chicago, Estados Unidos, ay yumao ang unang mamamayang Amerikana na kinilalang santa ng Iglesya Katolika – si SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI – na ang kasaysayan ay pagtatagumpay ng kahinaan sa lakas, ng karalitaan sa kayamanan, ng pangarap sa libo’t isang hirap at sagabal.

Si Francisca ay isinilang sa San Angelo, Lombardy, Italya noong ika-5 ng Hulyo, 1850.  Nang ipahayag niya sa kanyang mga kapatid ang hangaring maging misyonera sa Tsina, siya’y pinagtawanan nila sapagkat wala siyang nalalaman at siya ay isang batang masasakitin.  Bukod pa rito ay mahirap ang kanilang kabuhayan.  Binalak ng santa na magmadre subalit tinanggihan siya dahil sa kahinaan ng katawan.  Siya’y naging guro at pagkaraa’y pinangasiwaan niya ang isang bahay-ampunan ni Monsignor Serrati.  Dito nagsimula ang pagkakatatag niya sa isang samahan para sa mga misyon, “Ang Mga Madreng Misyonera ng Mahal na Puso”.  Si Francisca at ang anim na kasapi ay patutungo sana sa Tsina ngunit sinabi sa kanila ni Papa Leo XIII: “Hindi sa Silangan kundi sa Kanluran.”  Noong ika-31 ng Marso 1889, lumunsad sa New York si Madre Cabrini, upang pangasiwaan ang libu-libong imigrante, lalo na ang mga Italyano, na nalayo sa kanilang pananampalataya.

Sa tapang, pananalig sa Diyos, tiyaga at kabanalan ng santa, sampu ng una niyang mga misyonera, maraming paaralan, ospital at bahay-ampunan ang kanilang naitatag sa Estados Unidos, Timog Amerika, Mexico, Inglatera at Espanya.  Ito ang laging nangingibabaw sa isipa’t damdamin ni Madre Cabrini: “Ang lahat ay kaya ko, salamat sa Kanya na nagpapalakas sa akin” (Fil 4:13).  Minsa’y sinisingil sila ng isang pinagkakautangan at wala silang maibayad, sinabi ng santa sa isang madre na dumukot sa kanyang bulsa.  Sa isang himala ng Diyos, nakakuha ang inutusang madre ng pera!  Wika niya, “Magmahalan kayo.  Magpakasakit kayo alang-alang sa inyong kapwa, laing maging maunawain at maamo.”

 

ARAL:

Ibalangkas natin ang ating kabanalan at pamumuhay sa matimyas na pamimintuho kay Maria at kay Jesus sa banal na Pakikinabang.  Ang una ang nagtuturo sa atin kung paanong tutuparin ang Mahal na Kalooban ng Diyos; sa ikalawa’y magaganap ang pagkakaisa ng ating mga puso at ni Jesus na Siyang uliran at bukal ng lahat ng kabutihan at kabanalan.


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Josaphat. In Saints.SPQN.com. Retrieved November 11, 2010, from http://saints.sqpn.com/saintj61.htm

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: