San Gregorio Taumaturgo

Obispo

Kilala rin bilang: Ang Mapaghimala o The Wonder Worker

Kapanganakan: circa 213

Kamatayan: circa 270

Araw ng Kapistahan: Nobyembre 18

Patron: laban sa baha at lindol

Sa kalendaryo ng Simbahan ay may mahigit na dalawampu’t limang San Gregorio.  Ang SAN GREGORIO na ipinagdiriwang ngayon ay tinaguriang Taumaturgo (Griyegong salita na nangangahulugang “mapaghimala”) dahil sa dami ng mga himalang ginawa niya noong nabubuhay pa siya.  Anak ng mga paganong taga-Neo Caesarea, Pontus, Asia Minor (na ngayon ay kilala na bilang bansang Turkey), si San Gregorio ay nagtungo sa Palestina upang mag-aral ng tungkol sa batas.  Narinig niyang minsan ang mga bantog na manananggol ng Kristiyanismo na si Origen sa lunsod ng Caesarea at ito ang naging dahilan ng kanyang pagiging Kristiyano.  Pagkatapos ng walong taong paghahanap ng katotohanan ay natagpuan din ni San Gregorio ang liwanag na aakay sa kanya sa landas ng katotohanan at kabanalan sa mainam na aral at pangangatuwiran ni Origen.  Hindi nalaunan siya’y naging obispo ng kanyang sariling bayan at sinasabi na lalabimpitong Kristiyano lamang ang kanyang natagpuan sa bayang iyon nang siya ay maging obispo subalit nang mamatay na siya, lalabimpitong pagano (‘di-Kristiyano) na lamang ang natitira.

Ito ang ilan sa kanyang mga himala:

  • marami siyang napagaling sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang mga kamay sa may karamdaman; ang kanyang mga napagaling ay kanya ring napagbago at nabinyagan bilang Kristiyano
  • pinagbago niya ng daan at pinahinto ang pagbabanta ng ilog Lycus sa bisa lamang ng kanyang panalangin
  • ang dalawang lalaking humingi ng abuloy na nagpapanggap na namatayan ng isang kaibigan ay naparusahan – nang sila’y iwan ng obispo, ang kaibigan ay natagpuang tunay na namatay!
  • nang ginagawa pa lamang ang isang simbahang kanyang ipinatayo, nagkaproblema ang mga manggagawa dahil sa isang napakalaking bato; ang batong ito’y inutusan ng santo na huwag ng maging sagabal sa pagtayo ng simbahan – at ang bato nga ay umusog
  • upang papaniwalain ang isang pagano sa pagkakatawang-tao ni Cristo, pinalipat niya ang isang malaking bato sa kabilang ibayo ng ilog sa pamamagitan ng kanyang salita

Si San Gregorio ay nahimlay sa biyaya ng Diyos noong 270 humigit-kumulang.

ARAL:

Kung kayo ay may pananampalataya at ‘di kayo mag-aalinlangan, hindi lamang ang nangyari sa puno ng igos ang magagawa ninyo kundi kahit sabihin ninyo sa bundok na ito: Mabunot ka at bumulusok sa dagat, iyon ay mangyayari.” (Mt. 21:21)

Pakatibayin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng relihiyon at sa panalangin.

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Gregory Thaumaturgus. In Saints.SPQN.com. Retrieved November 17, 2010, from http://saints.sqpn.com/saintg40.htm

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw, Uncategorized

Tags: , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: