Santa Catalina ng Alexandria

Birhen, Martir

Kilala rin bilang: isa sa Fourteen Holy Helpers

Kamatayan: circa 305

Araw ng Kapistahan: Nobyembre 25

Patron: ng mga pilosopo

Palibhasa’y may angking pambihirang ganda at talino, at anak ng isang hari sa Alexandria, Africa, sinabi ni SANTA CATALINA na kung sino mang lalaki ang may gusto sa kanya ay kailangang mapantayan ang kanyang ganda at talino.  Minsan, sa isang pangitain, ay nakita niya ang mahal na Birhen na nakikipag-usap kay Jesusm at ganito ang kanilang usapan.  “Iniibig Mo ba si Catalina?  Totoo nga bang siya ang pinakamaganda sa mga babae?”  tanong ni Maria kay Jesus.  Sumagot si Jesus, “Hindi siya maganda.”  Sinabi ng isang nagngangalang Ananias na ang kahulugan ng pangitaing iyon ay hindi pa siya tunay sa maganda sa mata ng Diyos hangga’t ‘di siya nabibinyagan at yumakap sa pananampalataya ni Cristo.

Si Catalina ay nag-aral ng mga pangunahing pilosopo at turo ng Kristiyanismo, nabinyagan at naging masugid na tagapagtanggol ng relihiyon.  Noo’y pinairal ni Emperador Maximino ang isang kautusan hinggil sa pagsamba sa mga diyos ng imperyo.  Isa sa mga sumuway, si Catalina ay ipinatawag ng Emperador at iniharap sa limampung pilosopo na ang layunin ay batikusin ang kanyang paninindigan.  Subalit namangha ang lahat sa talino at pangangatuwiran ng santa, anupa’t pati ang mga pilosopong katunggali ay naakit na maging mga Kristiyano at tanggapin ang kamatayan bilang pagkilala sa pananampalataya ni Cristong Panginoon.

Sa galit ng Emperador, iniutos niyang padaanan si Catalina ng isang gulong na puno ng mga patalim.  Ngunit ng hawakan ito ng santa, nasira ang gulong; kaya’t ipinautos ni Maximino ang pagpugot ng ulo ni Santa Catalina.  Sinasabing ang kanyang bangkay ay dinala ng mga anghel sa bundok Sinai.

ARAL:

“Sa katunayan, ang lahat ng bagay ay inaari kong walang halaga, kung ihahambing sa pinakamahalagang bagay, ang makilala si Cristo Jesus, na aking Panginoon.  Alang-alang sa kanya tinanggap ko ang pagkawala ng lahat ng bagay at itinuturing kong dumi ang lahat makamtan ko lamang si Cristo at mapisan sa kanya hindi sa pamamagitan ng kabanalang nagbubuhat sa Batas kundi ang nagmumula sa pagsampalataya kay Cristo, yaong nanggagaling sa Diyos at nababatay sa pananampalataya.” (Fil. 3:8-9)


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Catherine of Alexandria. In Saints.SPQN.com. Retrieved November 24, 2010, from http://saints.sqpn.com/saint-catherine-of-alexandria/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: