San Juan Damasceno

Pilosopo at Manunula, Doktor ng Simbahan

Kapanganakan: 676

Kamatayan: 749

Araw ng Kapistahan: Disyembre 4

Ang ama ni Juan ay isang katiwala at kolektor ng mga Arabe sa Damascus.  Minsa’y nagtungo ito sa liwasan upang tulungan ang ilang bihag gn mga Moro.  Sa kanyang pagkaawa sa isang bihag, tinubos niya ito at ginawang guro ng kanyang anak na si Juan.  Dito nagsimula ang magandang kasaysayan ni Juan na taga-Damascus sapagkat sa bihag na iyon, na isang mongheng nagtataglay ng ‘di pangkaraniwang karunungan, ay natutuhan ni Juan ang iba’t ibang sangay ng siyensiya na naging batayan ng kanyang malawak na karunungan at maningas na pag-ibig sa Diyos.

Ang maganda niyang kinabukasan sa kapangyarihan ng mga Arabe ay tinalikdan ng santo at nagtungo sa monasteryo ni San Sabas, malapit sa Jerusalem, upang paglingkuran ang isang Panginoon na lalong dakila at mayaman kaysa sa mga panginoong Moro.  Naging bantog na mananalumpati at manunulat, tinuligsa niya ang mga ikonoklasta na tumututol sa paggamit ng mga larawan.  “Kung ano,” wika niya, “ang mga aklat sa marunong bumasa, ay gayon din naman ang mga larawan sa mga ‘di marunong bumasa.  Kung ano ang salita sa tainga, gayon din ang larawan sa mata.”  Sa maraming sulat niya ay lalong kilala ang Bukal ng Karunungan at ang Paliwanag ng Pananampalataya, na maituturing na tunay ensiklopedya.

Sa kanyang matimyas na pagmamahal sa Ina ng Diyos, nabibilang si San Juan, tulad ni San Efren, sa mga pangunahing makata sa Silanganan.  Mababasa sa kanyang mga sulat ang pananampalataya ng Simbahan sa Asunsiyon ng Birhen mula pa noong una.  Sinasabi na minsa’y isinauli ng Mahal na Birhen ang isang kamay ni Juan na pinutol ng mga kaaway.  Sumalangit ang banal na kaluluwa ni SAN JUAN DAMASCENO noong 749.

ARAL:

“Kapag inaalipusta, tinutuligsa at innusig ang Inang Simbahan sa harapan ko, hindi ko matiis na magsawalang-kibo.  Kusang-loob na pumipiglas sa aking bibig ang pangungusap upang siya’y aking ipagtanggol sapagkat lalo akong natatakot sa Diyos kaysa sa mga may kapangyarihan sa mundong ito.”

– San Juan Damasceno


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: