Ang Immaculada Concepcion

Pintakasi ng Pilipinas

Araw ng Kapistahan: Disyembre 8

Ipinagugunita sa atin ng pistang ito ng Kalinis-linisang Paglilihi kay Maria ang katotohanang ang kaluluwa ni Maria buhat pa nang lalangain ng Maykapal at isama sa kanyang katawan, sa tiyan pa lamang ng kanyang ina na si Santa Ana, ay ‘di nabahiran ng salang mana (original sin) na minamana ng lahat ng tao.  Ang pistang ito na dating kilala sa pangalang “Paglilihi ni Santa Ana” ay galling sa mga taga-Silangan mula pa noong ikapitong dantaon; ito’y lumaganap sa Europa mula sa bansang Ireland noong ikasiyam na siglo.  Ang araw na ipinagdiriwang ang katotohanang ito ay Disyembre 8, upang makaugnay ng Setyembre 8, ang kapanganakan ng Birhen – siyam na buwan pagkaraan ng paglilihi sa kanya.  Ipinalaganap sa buong daigdig ang pistang ito ni Papa Sixto IV noong 1476.  Hinirang naman ni Haring Felipe IV ng Espanya na ito’y maging pistang pangolin sa bansang iyon.

Noong ika-8 ng Disyembre, 1854, sa harap ng 54 kardinal, 42 arsobispo, 92 obispo at ng ‘di mabilang na debotong galling sa iba’t ibang panig ng daigdig, ay tiniyak at ipinag-utos ng Papa Pio IX ang pagsampalataya sa katotohanan o dogma ng KALINIS-LINISANG PAGLILIHI KAY MARIA (IMMACULADA CONCEPCION).  Noong 1830 sa Paris, ipinahayag ng Birhen na “siya’y ipinaglihing ‘di nagmana ng kasalanang orihinal” at sa kanya natupad ang pangako ng Diyos na yuyurakin ng isang babae ang ulo ng ahas.  Sa bayan ng Lourdes, nasaksihan ng daigdig ang himala ng Birhen na nagsasabing siya ang “Immaculada Concepcion” noong 1858.  Ang matamis na taguring ito ng Mahal na Ina, na siyang kauna-unahang biyayang tinanggapn ni Maria sa Diyos, ay pintakasi ng ating bayang Pilipinas.

ARAL:

Alang-alang sa kalinisan ni Maria, gabi-gabi bago matulog at sa umaga pagkagising, magdasal ng tatlong “Aba Ginoong Maria”.  Upang makamtan ang tulong ni Maria, tularan ang kanyang kalinisan – sa isipan, wika at gawa.

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Espesyal na Okasyon ng Simbahang Katolika

Tags: , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: