San Esteban Protomartir

Martir, Diakono

Araw ng Kapistahan: Disyembre 26


Nang marinig ng mga Hudyo ang pagsasalaysay ng mga aral ng Panginoon sa bibig ng isang Kristiyano ay nagngitngit ang kanilang mga puso at nagngalit ang kanilang mga ngipin.  “Tingni,” wika ng Kristiyanong ito, “nakikita kong bukas ang mga langit, at ang Anak ng Tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos.”  Naghiyawan nang malakas ang mga Hudyo, tinakpan ang kanilang mga tainga, at sabay-sabay siyang sinunggaban at kinaladkad sa labas ng bayan upang batuhin.  Bago siya nalagutan ng hininga, nagdasal ang Kristiyano: “Panginoong Jesus, tanggapin Mo ang aking kaluluwa.  Huwag Mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito.”

Iyan ang pagkamartir ni SAN ESTEBAN, isa sa pitong diakonong pinili ng mga Apostol, na namatay at naging unang martir noong taong 34 humigit-kumulang.  Ang diakono ay katulong ng mga Apostol sa pag-aalaga ng mga maralit at sa pangangaral sa mga tao.  Tungkol kay Esteban (pangalang sa Griyego ay nangangahulugang may korona), ito ang papuri ng Banal na Kasulatan: “At si Esteban, puspos ng grasya at kagitingan, ay gumawa ng malalaking himala at kababalaghan sa harap ng bayan.” (Mga Gawa 6:8)

Isa sa mga sumang-ayon sa pagpatay kay San Esteban ay si Saulo na pagkaraan ay naging si San San Pablo, ang apostol ng mga Hentil.  Si San Esteban ay kinikilalang pintakasi ng mga kartero.  Ang pagpaparangal sa santo ay simula pa noong ikaapat na dantaon.

ARAL:

Ang diwa ng Pasko ay nasa mga katagang ito – “Lalong banal ang magbigay kaysa tumanggap.”  Ibinigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na Anak na si Jesus, ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili sa Pakikinabang – ano naman ang ating ibinibigay sa Diyos?  Ibigay natin ang ginto ng pag-ibig, ang mira ng pagtitiis, ang insenso ng pananalangin.


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: