Ang Mga Sanggol na Martir

Kilala rin bilang: Niños Inocentes

Araw ng Kapistahan: Disyembre 28

 

Ito ang kasaysayan ng mga tinatawag na Niños Inocentes o MGA SANGGOL NA MARTIR na mababasa lamang sa Ebanghelyo ni San Mateo (Mateo 2):

Nabalitaan ni Herodes ang Dakila ang pagdating ng mga Mago at ang dahilan ng kanilang mahabang biyahe mula sa Silangan – ang hanapin ang “bagong panaganak na hari ng mga Hudyo”.  Lubha siyang nabagabag dahil dito at ipinatawag niya ang mga punong pari at eskriba upang tanungin kung saan ba ipanganganak ang sinasabing “Mesiyas” ng mga Mago.  Sinabi sa kanya ng mga ito na ayon sa kasulatan, sa Bethlehem ng Judea manggagaling ang Mesiyas.  Kaya’t lihim na tinawag ni Herodes ang mga Mago.  Pinalakad silang patungo sa Bethlehem, na aniya, “Paroon kayo at pagsikapang hanapin ang sanggol; kung matagpuan ninyo siya, ipagbigay-alam ninyo sa akin, upang ako naman ay makaparoon at makasamba sa Kanya.”

Nagtungo nga sila sa Bethlehem at, sa pamamagitan ng patnubay ng tala, ay natagpuan nila ang sanggol na kasama ni Maria na Kanyang ina.  Nagpatirapa ang mga Mago at sumamba sa Kanya, at hinandugan Siya ng alay nag into, kamanyang at mira.  At nang makatanggap sila sa panaginip ng isang babala na huwag silang bumalik kay Herodes, nagsiuwi sila sa kani-kanilang lupain sa pamamagitan ng ibang daan.

Nang makaalis na sila, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at nagwika: “Magbangon ka, igayak ang sanggol at ang Kanyang ina, at tumakas sa Ehipto.  Huwag kayong aalis doon hangga’t di ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.”  Samantala, nakarating kay Herodes ang ginawang panlilinlang ng mga Mago at lubha niya itong ikinagalit.  Ipinag-utos niyang patayin ang mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong paligid mula sa gulang na dalawang taon pababa, ayon sa panahon ng kanyang pagkasiyasay sa mga Mago.

Ipinalalagay ng mga dalubhasa ngayon na ang bilang ng mga sanggol na napatay ay nasa pagitan ng 20 hanggang 70.

 

ARAL:

“Tunay na sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo magbabago at tumulad sa mga bata ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit.  Kaya ang sino mang magpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.  Ang sino mang tumanggap sa ganitong bata sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin.  Datapwa’t ang sino mang magdulot ng ipagkakasala sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa ang pabitinan siya sa leeg ng batong gilingan at ihulog sa kalaliman ng dagat.”

– Mateo 18:3-6


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: