Kapistahan ni Maria Bilang Ina ng Diyos

Araw ng Kapistahan: January 1

 

Ayon sa bagong kalendaryo ng Concilio Vaticano II, ipinagdiriwang sa araw na ito ang kapistahan ng Mahal na Birhen bilang Ina ng Diyos.  Ang sanggol na isinilang ni Maria ay nagtataglay ng dalawang kalikasan at kalooban ng tao at ng Diyos, ngunit iisa lamang ang Persona, na walang iba kundi ang Diyos Anak na nagkatawang-tao.  Kaya tinawag siyang Ina ng Diyos.  Katulad iyan ng babaeng nagsilang sa atin: katawan lamang ang ibinigay hindi ang kaluluwa, ngunit siya ay tinatawag nating ina.  Bagaman ang nanggaling kay Maria ay pagkatao lamang, hindi ang pagka-Diyos, gayon man tinatagurian siyang Ina ng Diyos.

Dahil sa katangi-tanging karangalang ito, tumutulong si Maria sa gawang pagtubos ng kanyang Anak.  Kaya siya ay naging Ina ng lahat ng tao, at tagapamagitan ng mga biyaya ng Diyos.

Samakatuwid, nararapat na parangalan siya at tularan ang kanyang kabanalan upang makamit ang kanyang awa at kalinga.

Ginugunita rin natin sa araw na ito ang paglalagay ng pangalan sa sanggol na Diyos sa pamamagitan ng seremonya ng Pagsusunat.  Sa Genesis 17:10 ay mababasa ang Kasunduan ng Diyos at ni Abraham na susunatin ang bawat lalaki na may walong araw.

Kaya’t simula noon ang lahat ng mga sanggol na lalaki sa mga Hudyo ay ginagawan ng ganitong seremonya, na siyang pinakabinyag ng mga Hudyo na pumapawi ng kasalanang orihinal at nagiging tanda na sila’y pumapasok sa bayang pinili ng Diyos.  Noong ikawalong araw ay sinunat si Jesus, bilang isang mabuting Hudyong sumusunod sa Batas ni Moises.  Noong araw ding iyon ay binigyan ng pangalan ang sanggol, na dili’t iba ang pangalang ibinigay ng anghel kay Maria – Jesus, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas o manunubos.

 

ARAL:

Sa araw na ito ng Bagong Taon, isipin natin na sa bawat taong lumilipas, lalo tayong nalalapit sa kamatayan at sa Diyos.  Tayo kaya’y handang humarap sa Kanya kahit anong sandal o araw?  Huwag nating aksayahin ang panahon.  Ang panahon ay di lamang ginto; sa panahon ay mabibili natin ang buhay na walang hanggan, at makakamtan ang Diyos.


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Espesyal na Okasyon ng Simbahang Katolika

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “Kapistahan ni Maria Bilang Ina ng Diyos”

  1. ENERO « Says:

    […] ENERO 1       Kapistahan ni Maria Bilang Ina ng Diyos […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: