Ang Epifania o Ang Tatlong Hari

Araw ng Kapistahan: Linggo matapos ang Kapistahan ni Maria Bilang Ina ng Diyos

 

Daan-daang taon bago isinilang si Cristo, malaganap na sa Babylonia at Persia ang mga hula tungkol sa Mesiyas o Manunubos.  Mula sa Silanganan ay dumating ang tatlong Mago sa Jerusalem, at nagtanong kay Haring Herodes: “Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo?  Sapagkat nakita namin sa Silangan ang Kanyang tala at naparito kami upang Siya’y sambahin.”

“Pumaroon kayo sa Belen ng Judah,” wika ni Herodes, “at pagsikapang hanapin ang sanggol; kung Siya’y matagpuan ninyo, ipagbigay-alam sa akin, upang makaparoon naman ako at makasamba sa Kanya.”  Paglabas ng mga Mago sa Jerusalem, nakita nilang muli ang liwanag ng tala na kanilang sinundan hanggang sa Balan.  Natagpuan nila ang Sanggol na Diyos; buong pananampalataya at pag-ibig silang nagpatirapa at sumamba kay Jesus.

Ang salitang Mago ay salitang Persian na ang ibig sabihin ay “saserdote” o “paring tagapayo ng mga hari”, at kilalang marurunong at mga pantas.  Wika ni San Beda (siglo 8): “Ang una ay si Melchor, matanda, ang nag-alay ng ginto; si Gaspar ang bata, insenso ang handog niya; si Baltazar, negro, ang nag-alay ng mira.”

Ang pista ng Epifania (salitang Griyego na nangangahulugang “pagpapahayag”) ay isa sa pinakamatandang kapistahan o kasayahan ng Simbahan.  Noong una, sa araw na ito’y magkasamang ipinagdiriwang ang Pasko ng Panganganak at ang Pagbibinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan.  Nang malaunan, isinama rin ang pagpapahayag Niya sa Kasalan sa Galilea at ang pagpapahayag sa tatlong Haring Mago.  Noong ikaapat na dantaon, inihiwalay ang kapistahan ng Pasko na itinakda sa Disyembre.

 

ARAL:

“Matatagpuan natin si Jesus sa dalawang paraan – sa kababaang-loob ng mga pastol at sa karunungan ng Tatlong Mago.  Hindi matatagpuan si Jesus kung di natin itutungo ang ating palalong isipan, at hindi Siya makikilala kung di tutuklas ng tunay na karunungan.”

– F. J. Sheen


Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Espesyal na Okasyon ng Simbahang Katolika

Tags: , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: