San Juan Neumann

Obispo

Kilala rin bilang: unang obispong Amerikano na naging santo

Kapanganakan: 20 Marso 1811

Kamatayan: 5 Enero 1860

Araw ng Kapistahan: 5 Enero

 

Si Juan Neumann, anak nina Felipe Neumann at Agnes Lebis, ay isinilang sa Prachatitz, Bohemia (na ngayon ay nasa Czech Republic), noong Marso 20, 1811.  Ang kanyang ina ay nagsisimba araw-araw, hangarin niya na maging pari si Juan.  Labag ito sa kaloobang ng kanyang ama na ang ibig ay gawin siyang isang mediko.  Si Juan ay pumasok sa seminary ng Budwies, para magpari.  Matapos ang kanyang pag-aaral at dumating ang araw ng kanyang ordinasyon, hindi siya naordenahang sapagkat ang obispo niya ay may sakit noong araw na iyon.  Hindi na muling naayos ang araw para sa kanyang ordinasyon sapagkat nang mga panahong iyon, masyadong nang marami ang pari sa kanilang bansa.

Nagtungo si Juan sa Amerika at doon siya inordenahang pari ng obispong si Juan Dubois, noong Hunyo 25, 1836 sa lunsod ng New York, palibhasa ay kapos na kapos sa pari sa bansang Amerika.  Lagi niyang binabasa ang mga aklat ni San Alfonso de Liguori, at ang “Pagtulad kay Kristo” ni Kempis; malaki ang kanyang debosyon sa hirap ay sakit ng Manankop, sa Santisimo Sakramento at sa Mahal na Birhen.  Sinikap niya na ilaan ang sarili sa pagtuturo ng katesismo sa kabataan, sa pagtulong sa mga dukha at kapus-palad.  Pumasok siya sa kongregasyon ng mga Redentorista (Redemptorists).

Bilang obispo ng Philadelphia, siya ay buong malasakit na nagtatag ng halos isang daang paaralang Katoliko at limampung simbahan sa kanyang diyoses, gumawa ng katesismo para sa kabataan at pinalaganap ang Cuarenta Horas sa karangalan ng Eukaristiya.  Sa kanyang kapanahunan, umunlad ang mga seminary at dumami ang mga nagpapari – dahil dito hinangaan siya at kinilala na isa sa mga magigiting na obispo ng Amerika.  Sa kanyang mga sulat ay natagpuan ito: “O katamis-tamisang Jesus, nais kong magtiis alang-alang sa iyo.  Bigyan mo ako ng mga kahirapan upang lalo kitang ibigin at purihin.  Ikaw lamang ang aking kaligayahan.  Nais kong magbata ng hirap para bayaran ang aking mga kasalanan at alang-alang sa iyong pag-ibig.”  Namatay sita noong Enero 5, 1860.

 

ARAL:

“Ibinibigay mo sa amin bilang huwaran ang kanilang pamumuhay.  Sa aming pakikiisa sa kanila, ipinagkakaloob mo ang kanilang pakikipagkaibigan sa amin.  Sa kanilang panalangin, pinalalakas mo kami’t iniingatan.”

– Prepasyo sa Mga Santo


Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint John Nepomucene Neumann. In Saints.SPQN.com. Retrieved January 3, 2011, from http://saints.sqpn.com/saint-john-nepomucene-neumann/

n.a. (2011). Saint John Nepomucene Neumann. In Catholic Online. Retrieved on January 3, 2011, from  http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4017

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “San Juan Neumann”

  1. ENERO « Says:

    […] 5       San Juan Neumann […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: