San Raymundo ng Penyafort

Obispo

Kapanganakan: c. 1175

Kamatayan: 6 January 1275

Araw ng Kapistahan: 7 Enero

Pintakasi: ng mga Kanonista; ng mga abogado; ng mga nagdadalang-tao

 

Kahanga-hanga ang kabanalan ng santong ito: nagoakahirap sa gitna ng kayamanan, nagpakababa sa rurok ng karunungan, sa kabila ng kanyang karangala’y naging utusan ng lahat.  Ipinanganak sa Barcelona, Espanya nang taong 1175, si Raymundo ay nagpakita ng pambihirang katalinuhan at sipag sa pag-aaral ng mga batas na Kanoniko at sibil.  Naging paring Dominico, humawak ng mataas na tungkulin sa orden, ngunit lalong kinagigiliwang tupdin ay ang tungkulin ng kumpesor.  Nilapitan siya ng mararangal na tao sa Simbahan at pamahalaan upang isangguni ang kanilang mga suliranin sa budhi at buhay.

Kasama sina Haring Jaime El Conquistador ng Aragon at San Pedro Nolasco, itinatag ang Orden ng Birhen de la Merced (Our Lady of Ransom) upang tulungan at tubusin ang mga bilanggong Kristiyano sa kamay ng mga Mahumetano, sa atas ng Mahal na Birhen na nagpakita sa kanila.  Nag-aral siya ng Arabe at Koran upang makipaniig sa mga Mahumetano at akitin sila sa Panginoong Diyos.

Bilang tanda ng kanyang kabanalan, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ni San Raymundo, noong nabubuhay pa siya sa lupa.  Ang isang taong halos patay na, walang malay-tao ay hininga, ay binuhay ng santo.  Gamit lamang ang kanyang balabal ay tumawid siya sa ibabaw ng dagat mula sa Mallorca hanggang Barcelona, na siyang naging dahilan upang mapagbago niya si Haring Jaime.  Kinikilalang pintakasi ng mga Kanonista at ng mga nagdadalang-tao si San Raymundo.  Namatay siyang halos sandaang taong gulang na noong taong 1275.

 

ARAL:

Ang tatlong matitinding tukso ng tao na sumisira at sumusugpo sa kabanalan ay ang kapalaluan, kasakiman, kahalayan.  Nilabanan ni San Raymundo ang mga kaaway na ito sa kanyang malimit na pagdarasal at pagpepenitensiya.  Winika ng ating Panginoon: “Ang ibig sumunod sa akin ay magpasan ng kanyang krus araw-araw at itakwil ang sarili.”


Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Raymond of Penyafort. In Saints.SPQN.com. Retrieved January 3, 2011, from http://saints.sqpn.com/saint-raymond-of-penyafort/

n.a. (2011). Saint Raymond of Pennafort. In Catholic Online. Retrieved on January 3, 2011, from  http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=315

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: