San Julian, Santa Basilisa at Mga Kasama Nila

Layko

Kamatayan: c. 313

Araw ng Kapistahan: 9 Enero

Si San Julian at ang kanyang asawang si Santa Basilisa ay nabuhay na parang magkapatid sa kabanalan at kalinisan ng katawan at kaluluwa.  Di lamang natungo sa gawang kabanalan ang kanilang dalisay na pag-ibig sa Diyos kundi gayon din sa pagkakawanggawa sa mga dukha at maysakit.  Naging parang isang ospital ang kanilang tahanan; ang mga lalaki’y nasa pangangasiwa ni San Julian at ang mga babae nama’y kay Santa Basilisa.  Unang namatay si Santa Basilisa pagkaraan niyang mapagtiisan ang mga karahasan ng Emperador Romano laban sa mga Kristiyano.  Namatay naman si San Julian na may koronang martir, kasabay nina Celsong bata, Antonio, Anastacia at Marcianilla, na ina ni Celso, noong panahon ni Maximino, taong 313.

 

ARAL:

“Kung ang kanan mong kamay ang iyong ipinagkakasala, putulin mo at iyong itapon; sapagkat mabuti pa sa iyo ang mawalan ng isang sangkap kaysa ang buong katawan mo ay mabulid sa impiyerno.”

– Mateo 5:30

Pag-aralan nating pakahalagahan ang kapakanan ng ating kaluluwa nang higit sa ating katawan, ang sa Maykapal nang higit sa kinapal.


Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: