Santa Catalina ng Bologna

Madre

Kapanganakan: 1413

Kamatayan: 1463

Araw ng Kapistahan: 12 Marso

Pintakasi: ng mga pintor

 

Anak ng isang abogado, si Catalina ay naging Pransiskano Terciario sa murang edad na 14.  Tinalikdan niya ang kanyang mayamang pamumuhay sa piling ng kanyang mga magulang, upang ilaan ang sarili para sa gawang kabanalan.

Naharap siya sa maraming tukso laban sa kalinisan at sa pananampalataya, at ang tangi niyang sandata ay ang pagdedebosyon sa Santisimo Sakramento, na malimit niyang dalawin.  Sa tulong ni Papa Nicolas V, nakapagtayo sila ng isang kumbento para sa mga Poor Clare sa Ferrara, kung saan siya ang naging madre superyora.  Di nagtagal, siya ay itinalagang madre superyora sa bagong kumbento naitayo sa Bologna.  Sa kanyang pamumuhay sa pananalangingin at paglilingkod, nahilig siya sa pagsusulat ng mga tula sa karangalan ng Diyos at sa pagpipinta ng mga kuwadro – ito ang dahilan kung kaya’t siya ay kinikilalang pintakasi ng mga pintor at manunula.  Hinimok niya ang kanyang mga kasamang madre at lahat ng sakop niya na magdasal nang malimit ng Aba Ginoong Maria, upang parangalan ang Ina ng Diyos at makamit ang kanyang mabisang tulong at awa sa buhay-kabanalan.  Binawian siya ng buhay nang taong 1463 sa Bologna, Italya.

Inilibing ng walang kabaong, matapos ang labing-walong araw ay muling hinukay at inilabas ang kanyang katawan mula sa pagkakalibing dahil sa halimuyak na nagmumula sa kanyang puntod.  Natagpuan nilang hindi pa rin naaagnas ang kanyang katawan.  Ang kanyang katawan ay nananatili sa kumbento ng Church of the Poor Clare sa Bologna hanggang ngayon.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

n.a.  (n.d.). St. Joseph. In Catholic Online. Retrieved March 9, 2011, from http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: