San Rodrigo

Pari, Martir

Kamatayan: 857

Araw ng Kapistahan: 13 Marso

 

Ang kasaysayan ni San Rodrigo ay sinulat ni San Eulogio ng Cordova.  Si San Rodrigo ay isang pari na taga-Cordova, Espanya.  Ang isa sa dalawa niyang kapatid ay naging Moro at ang isa nama’y naging malamig sa kanyang pananampalataya.  Naghahari noon sa Timog Espanya ang mga Moro; ang lungsod ng Cordova ang pinakakabisera nila.

Isang araw, nagkaalitan ang dalawa niyang kapatid hanggang sila’y magkasakitan.  Lumapit si Rodrigo upang awatin ang mga nagkakagalit subalit siya naman ang hinarap ng mga ito at sinaktan hanggang mawalan ng malay-tao.  Pagkatapos, dinala siya ng kapatid na Moro at ipinakita sa mga tao upang patunayan na ang kanyang kapatid umano’y tumiwalag na sa relihiyong Katoliko at umanib sa relihiyon ng mga Moro.  Nang gumaling si Rodrigo, tumakas siya at nagtago.

Hindi nagluwat at muling nakita si Rodrigo ng dalawang magkapatid.  Kapagdaka’y ipinadakip ng Morong kapatid si Rodrigo at iniharap sa hukom ng mga Moro ng lunsod ng Cordova upang panagutin sa paratang na pagbabalik-loob sa relihiyon ni Cristo pagkatapos na siya’y maging Moro.  Dahil sa hindi totoong paratang na iyon, ikinulong si Rodrigo gn kadi o hukom.  Sa bilangguan, natagpuan niya ang isang Kristiyanong nagngangalang Salomon.  Kapwa tumangging sumunod sa kautusan ng mga Moro ang dalawa alang-alang sa kanilang wagas na pag-ibig at matibay na pananampalataya kay Cristo.  Pinugutan sila ng ulo noong taong 857.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Roderick of Cordoba. In Saints.SPQN.com. Retrieved March 12, 2011, from http://saints.sqpn.com/saint-roderick-of-cordoba/

 

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: