San Abraham

Ermitanyo

Kamatayan: ika-4 na siglo

Araw ng Kapistahan: 16 Marso

 

Ang buhay ng santong si San Abraham ay halaw sa salaysay ni San Efren na kanyang kapanahon.  Si San Abraham na anak ng isang mayamang angkan, ay isinilang sa isang bayang malapit sa Edessa, Mesopotamia.  Alinsunod sa kaugalian ng mga matatanda sa lupaing iyon, ipinagkatipan siya ng kanyang mga magulang sa isang babaeng nagugustuhan.  Tumagal ng pitong araw ang kasayahan at piging ukol sa kanilang kasal.  Subalit nang araw ng kasal, biglang nawala si Abraham.  Pagkaraan ng labimpitong araw na paghahanap, natagpuan siya sa isang yungib na nag-iisa at nananalangin at gumagawa ng pagpapakasakit sa katawan.  Hindi siya napahinuhod sa mga pakiusap ng mga naghahanap sa kanya, kaya’t siya’y iniwan nila.

Makalipas ang sampung taon, ang kabanalan ng ermitanyong si Abraham ay lumaganap sa lupaing iyon, hanggang sa siya’y piloting maging saserdote ng obispo ng Edessa.  Ipinadala siya ng obispo sa isang bayang maraming mga pagano at mga Kristiyanong malamaig ang pananampalataya.  Nagpagawa siya ng simbahan at pagkatapos, pinasok niya ang templo ng mga diyus-diyosan at pinagsisira ang mga larawan doon, bagay na ikinagagalit ng mga pagano.  Siya’y pinagpapalo at kinaladkad sa lansangan.  Hindi nagtagal, dahil sa kanyang pagtitiyaga at pananalangin sa Panginoong Diyos, ang mga tampalasang iyon ay nagbalik-loob sa Diyos.

Sa kasaysayan ni San Abraham ay kasama ang ukol sa kanyang pamangking si Maria, na napalihis sa landas ng kabutihan at kabanalan at naging isang makasalanang babae.  Siya’y nanumbalik sa Diyos sa pagsisikap ng kanyang tiyuhin na si San Abraham.

Ang ermitanyo ng Beth-Kiduna na si San Abraham ay namatay noong ikaapat na siglo.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: