San Patricio

Obispo

Kapanganakan: circa 385-390

Kamatayan: 7 Marso 461

Araw ng Kapistahan: 17 Marso

Pintakasi: ng Ireland; laban sa takot sa at kagat ng ahas

 

Dahil sa pangyayaring siya ang naghatid ng liwanag ng Pananampalataya sa bansang Ireland at sa kanyang walang kapagurang pagpupunyagi ay lumaganap ang Kristiyanismo sa bansang iyon, siya’y itinuring na Apostol ng Ireland.

Hindi pa rin matiyak ang eksaktong lugar at araw, subalit ipinapalagay na si Patricio, anak ni Calpurnio, ay isinilang noong 389.  Nang labing-anim na taong gulang na siya, nahuli sa Patricio ng mga pirata at dinala sa Pochland, Ireland, malapit sa lunsod ng Mayo.  Naging isang alipin na tagapag-alaga ng mga tupa sa loob ng anim na taon sa nabanggit na pook.  Sinasabi niya sa kanyang mga sulat na sa loob ng panahong iyon, malimit siyang magdasal at doo’y natanggap ang pahiwatig ng Maykapal na siya’y tumakas.

Tumakas nga siya sa Pransiya at dito nakilala sina San German at San Amador.  Pagkaraan ng matagal na pag-aaral, si Patricio ay naging pari at siya ang napili na Papa Celestino I upang palaganapin ang tunay na relihiyon sa lupaing Ireland. Sakbibi ng pananabik na maipakilala at mapaibig ang Diyos sa mga tao, nilakbay niya ang mga bayan-bayan sa Ireland; nagtatag ng mga simbahan at paaralan; ang mga hari at prinsipe ay kanyang bininyagan. Sinasabi na may mahigit na 350 obispo ang kanyang nakonsagra. Sa likod ng lahat ng ito, hindi miminsang pinagtangkaan siyang patayin, at pahirapan sa iba’t ibang ng mga tinatawag na Druids (paring pagano) at mga kalaban ng pananampalataya.

Minsa’y nagtungo siya sa bundok ng Aigli, at doo’y tumigil siya sa loob ng apatnapung araw at gabi sa pananalangin at pagpapakasakit alang-alang sa kanyang bayan tulad ng Panginoon. Pagkaraan, siya’y nagtungo sa tabi ng dagat upang palayasin ang mga ahas sa Ireland – ito ang dahilan kung bakit may mga ahas sa kanyang larawan.

Marso 7, 461 nang bawian ng buhay si San Patricio sa lunsod ng Saul, Ireland.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: