San Cirilo ng Jerusalem

Obispo, Doktor ng Simbahan

Kapanganakan: 315

Kamatayan: taong 387

Araw ng Kapistahan: 18 Marso

 

Ang panahon ni San Cirilo ng Jerusalem ay kinamalasan ng isang mainit na pagtutunggali: ang mga Katoliko at Aryano, ang Kristyanismo laban sa Aryanismo.  Ang maningning na ginampanan ni San Cirilo sa siglong ito ay bunga ng kanyang matapat na pagsampalataya kay Cristo at walang kaparis na kabanalan.  Isang taga-Jerusalem, lumaki si Cirilo sa pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan at mga sulat ng Santos Padres.  Siya ay inordenahang pari ni San Maximo noong 345; at noon namang 350, siya ay naging Obispo ng Jerusalem, katungkulang kanyang hinawakan sa loob ng tatlumpu’t limang taon.  Sa loob ng labing-anim na taon, nabuhay siya ng malayo sa kanyang obispado dahil sa pag-uusig ng Emperador ng Constantinople at sa pakana ng ilang kaaway ng pananampalataya.  Ang isang Obispo ng Caesarea na nagngangalang Acacius, isang kaanib ng erehiya ng Aryanismo, ay naging isang mahigpit na kalaban ni San Cirilo; ginawa ni Acacius ang lahat upang mapaalis ang Santo sa Jerusalem.

Isang masugid na tagapagtaguyod ng tunay na relihiyon, kanyang binaka ang erehiya ng Aryanismo. Si San Cirilo ay sumulat din ng mga aklat tungkol sa relihiyon. kilalang-kilala ang kangyang Catequesis at ibang mga aklat tungkol sa Santisima Trinidad, sa pagka-Diyos ni Cristo at sa pakikinabang. Naging saksi siya sa himalang nangyari kay Julian ang apostate nang tangkain nito ang muling pagtatayo ng Templo ng Jerusalem upang pabulaan nag hula ng Panginoon.   Nasaksihan ng mga tao ang apoy na sumiklab sa lupa nang pasimulan ng mga Hudyo ang paggawa ng Templo sa Jerusalem.

Noong 381, kinilala siyang isang mabunying tagapagtanggol ng katotohanan sa kapulungang pangkalahatan ng Constantinople, at ngayon itinuring siya bilang isang Doktor ng Simbahan.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: