San Deogracias

Obispo

Kamatayan: 457

Araw ng Kapistahan: 21 Marso

 

Nang lusubin noong taong 439 ng mga Bandidong kumakatig sa erehiyang Aryano ang bayan ng Carthage, Africa, dinakip nila ang obispong si Quodvult-Deus, sampu ng kanyang mga pari at inilagay sa isang barko. Pinadpad ng hagin ang barko sa dakong Naples, Italya. Makaraan ang labing-apat na taon na walang Obispo sa Carthage, ipinahintulot ni Haring Genseriko ng mga Bandalo, nag awing Obispo ang isang nagngangalang DEOGRACIAS (sa latin, salamat sa Diyos).

Bilang isang matapat at matapang na alagad ni Cristo, nagsumikap si Deogracias na pag-ibayuhin at pagtibayin ang pananampalatayang mga tao at sugpuin ang mga kamalian ng mga Aryano. Dalawang taon pagkatapos ng kanyang pagiging Obispo, kinubkob ni haring Genseriko ang lunsod ng Roma at nagbalik sa Africa na dala ang maraming bihag na galing sa iba’t ibang lunsod ng Italya. Ang mga alipin na ito’y ipinamahagi sa mga Aryano.

Dala ng kanyang malaking pagkahabag sa mga taong iyon, ipinagbili ni Deogracias ang ilang ari-arian ng simbahan upang tubusin sila, at ang dalawang malaking simbahan sa Carthage ay ginawa niyang tuluyan ng mga iyon. Sa galit ng mga kalaban, hindi miminsang pinagtangkaan siyang patayin, subalit inililigtas siyang lagi ng Panginoong Diyos na kanyang pinaglilingkuran nang buong pag-ibig at katapatan.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: