San Jonas at San Baraquisio

Magkapatid na Layko

Kilala rin bilang: Mga Bayani ni Cristo

Kamatayan: 327

Araw ng Kapistahan: 29 Marso

 

Ang kalunus-lunos na pagpatay sa dalawang bayaning ito ni Cristo at sa kanilang mga kasamahan ay mababasa sa salaysay ng isang lalaki — si Isaias — na lingkod ng hari ng Persia:

Nang ikalabingwalong taon ng kanyang paghahari, ipinag-utos ni Haring Shapur ng Persia ang isang mabangis na pag-uusig laban sa mga Kritiyano.  Pinagsisira ng kanyang mga tauhan ang mga simbahan at monasteryo.  Nang mabalitaan ng magkapatid na sina Jonas at Baraquisio, mga taga-Beth-Asia, ang hatol na kamatayan na iginawad sa siyam na Kristiyano, tinulungan ng magkapatid ang mga Kristiyanong ito upang huwag panghinaan ng loob sa kanilang paghihirap alang-alang kay Cristo.

Dahil sa gawang iyon, pati sila’y pinahuli at pinilit pasambahin sa mga diyus-diyosan ng mga Persa.  Sa kanilang matatag na pagtanggi, ginamit ng mga Persa ang malulupit na paraan sa pagpapahirap sa kanila.  Pasang-pasa sa palo at hagupit ang katawan, si Jonas ay pinahiga sa mga patalim, samantalang ito ang kanyang panalangin: “Nagpapasalamat ako sa Iyo, Panginoon; isinasamo ko sa iyo na tulungan Mo ako upang ang paghahandog na ito ay maging karapat-dapat sa iyo. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo”.  Pagkaraan, pinagpuputol ang kanyang katawan.

Kay Baraquisio’y ito naman ang ginawa: dalawang nagbabagang bakal ang inilagay sa kanyang mga kamay at binuhusan ng kumukulong tingga ang kanyang bibig, at pagkaraa’y binitin siya nang patiwarik.  Sa gitna ng mga pagpapahirap sa kanya, winika lamang niya: “Hindi ako ang gumawa ng aking katawan at hindi ko rin ito masisira.  Ang Diyos na siyang gumawa nito ay siya ring bubuhay nito at hahatol sa inyo at sa inyong hari.”

Taong 327 nang mamatay ng maluwalhati ang dalawang bayani ni Cristo.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: