San Benjamin

Martir

Kamatayan: 421

Araw ng Kapistahan: 31 Marso

 

Ang simbahan ay nagtamasa ng kapayapaan sa Persa noong ikaapat na dantaon sa panahon ni Haring Isdegerdes.  Subalit ang kapayapaang ito’y biglang nawala nang ipasunog ni Obispo Abdas ang Pyreum o templo ng idolong Apos ng mga Persa.  Binalaang sunugin ni Haring Isdegerdes ang mga simbahang Kristiyano kung hindi ipagagawa ni Abdas ang Templong iyon ng mga Persa.  Tumanggi ang Obispo, at sumiklab pagdaka ang isang malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano na tumagal ng apatnapung taon.  Ang kalupitan ng mga kaaway ng pananampalataya ay kapantay lamang ng kahanga-hangang pagtitiis ng mga kampon ni Cristong Panginoon.

Isa sa mabubuting martir ni Cristo ay si Benjamin na naghain ng kanyang sariling buhay noong taon 421 dahil sa kanyang katapatan kay Cristo.  Si Benjamin (sa Hebreo, anak ng aking kanang kamay), matapos na mabilanggo at mapahirapan sa loob na isang taon, ay naging malaya sa pamamagitan ng embahador ng Constantinople.  Hindi sinunod ni Benjamin ang habilin sa kanya ng Hari — ang tumigil ng pangangaral tungkol kay Cristo — kaya muli siyang ipinadakip at pinatay sa pamamagitan ng pagtusok ng mga patalim sa kanyang katawan.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: