San Ricardo ng Chichester

Obispo

Kamatayan: 1253

Araw ng Kapistahan: 3 Abril

 

Tubo ng Wyche, Worcester noong ikalabindalawang dantaon, si Ricardo ay maagang naulila sa mga magulang, at dahil sa kapabayaan ng kanyang tagapamahala ay naghirap sila.  Sinikap ni Ricardo sa pamamagitan ng kanyang tiyaga at sikap na mabalik sa kanila ang nawalang kayamanan  at nang siya’y magtagumpay, ito’y ipinagkaloob sa kanyang kapatid.  Siya’y nagtungo sa Oxford, Paris at Bologna upang mag-aral.  Napamahal siya sa isang propesor sa Bologna hanggang ialok nito sa kanya ang malaking kayamanan nito at pati ang kanyang anak upang pakasalan, subalit ang lahat ng ito’y tinanggihan ng santo.  Kinuha siyang kalihim ni San Edmundo, ang arsobispo ng Canterbury, bagay na naging daan upang siya’y mapili bilang obispo sa Chichester nang mamatay ang obispo ng lunsod na iyon.

Ang Haring Enrique III ay tutol na tutol sa pagkahirang sa kanya bilang obispo ng Chichester; ang lahat ay ginawa ng hari upang mahirapan si Ricardo.  Hindi siya pinapasok sa Chichester sa loob ng dalawang taon at sa panahong ito ay sinamsam ng hari ang kita ng obispado.  Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na ito, walang humpay na nangaral sa mga tao at tumulong sa mahihirap si San Ricardo.  Ipinagbili niya ang sariling gamit upang matulungan ang mga maralita at maysakit.

Dinatnan siya ng kamatayan sa kanyang pangangaral sa Dover noong 1253, samantalang namumutawi sa kanyang banal na labi ang katagang ito: “Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa.  Maria, ina ng Diyos at ina ng awa, ipagtanggol no kami sa kaaway at tanggapin kami lahat sa langit.”  Maraming himala at pagpapagaling ang naganap sa dambana kung saan siya ay inilibing.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: