San Fidel ng Sigmaringen

Pari, Abogado

Kilala rin bilang: Manananggol ng mahihirap

Kamatayan: Abril 24,1622

Araw ng Kapistahan: 24 Abril

Isang matalinong estudyante, si Marcos Rey ng lunsod ng Sigmaringen ay naging guro ng tatlong batang prinsipe sa Timog Germany, atsinamahan ang mga ito ng sila’y maglakbay sa iab’t ibang lunsod ng Europa upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Pagkaraan siya’y naging abogado at dahil sa kanyang pagtulong sa mga maralita ay tinagurian siyang “manananggol ng mahihirap.” Sa nais niyang umiwas sa maraming katiwalian at pagkakasala sa kanyang propesyon, itinakwil ang lahat at siya’y pumasok na paring Capuchino noong 1612 at tinaglay ang pangalang Fidel, sagisag ng kanyang hangaring maging matapat sa panginoong Diyos hanggang sa kamatayan. Matapos niyang ipamigay sa mga maralita, sa Simbahan at sa mga seminarista (nagpapari) ang kanyang kayamanan ay lubusan niyang inihandog sa Diyos ang kanyang puso at kaluluwa. “Sa aba ko,” wika niya, “kung hindi ako magiging ganap na sundalo ng aking Kapitang napuputungan ng koronang tinik!”

Ang iba’t ibang bayan sa Timog Germany at sa Switzerland, ay naging larangan ng kanyang walang-humpay na pangangaral at pagmimisyon upang ang mga kaluluwa’y mailapit sa Diyos at sa landas ng kabanalan. Kahanga-hanga ang ginawa niyang pagbabalik-loob ng mga Protestante sa Swetzerland na masasabi nating naging bunga ng kanyang pananalangin sa harap sa Santisimo Sakramento at ng Krusipiho, at ng kanyang pagpapakasakit. Dahil sa pagkagalit ng mga protestante, pinagbantaan siyang patayin. Noong Abril 24, 1622, pagkatapos ng kanyang sermon sa Sevis, inabangan siya sa daan at pinagsasaksak hanggang sa mamatay.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Fidelis of Sigmaringen. In Saints.SPQN.com. Retrieved on April 21 2011, from http://saints.sqpn.com/saintf16.htm

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: