Santa Casilda

Layko, Martir

Kamatayan: 1050

Araw ng Kapistahan: 9 Abril

 

Ang mga Kristiyano sa Espanya noong ika-10 dantaon ay inusig ng Haring Aldemon ng mga Moro at sila’y ipinagpipiit sa mga bilangguan.  Sa pagkahabag sa kanila, si Casilda, ang anak ng hari, ay lihim na dumadalaw sa mga bilanggo at dinadalhan sila ng pagkain.  Hindi nagtagal, siya rin ay nagpabinyag upang maging Kristiyano.  May nagsasabi na minsan, sa kanyang pagdalaw sa mga bihag na Kristiyano, natagpuan siya ng kanyang ama.  Nang inutusan siyang ipakita ang kanyang dala-dala, biglang naging bulaklak ang mga pagkaing itinatago niya sa kanyang balabal.  Pagkaalis ng kanyang ama ay muling naging pagkain ang mga bulaklak.  Sinasabi rin na noong siya ay dalaga pa, nagkaroon siya ng malubhang sakit na hindi mapagaling ng mga doktor sa kanilang lugar.  Kaya siya ay nagtungo sa dambana ni San Vicente, kung saan may milagrosang tubig na nakapagpapagaling.  Dahil sa kanyang pananampalataya, siya nga ay gumaling.

Namatay siyang isang martir sa Burgos noong 1050.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: