Santa Zita

Kamatayan: Abril 27, 1278

Araw ng Kapistahan: 27 Abril

Pintakasi ng mga alila


Ang buhay ni SANTA ZITA ay kasaysayan ng isang dalaga na ang buhay at kabanalan ay nakalarawan sa mga salita niyang ito: “ Gawin mo angmakapagbibigay lugod sa Diyos at iwasan ang makapaglalapastangan sa kanya.” Si SANTA ZITA ang isang maralitang angkang malapit sa Lucca, ay naging alila sa loob ng mahigit na apatnapung taon – labindalawang taong gulang siya nang maglingkod sa angkan ng mga Fatinelli.

Sabihin pa, ang kanyang tungkulin sa angkang iyon, ay ang pinakamarumi at pinakamababang Gawain kagaya ng ginagawa ng karaniwang alila. Subalit sa gitna ng lahat ng iyan, naghari sa kanya ang kasayahang loob, ang kababaang-loob at ang katapatan sa kanyang panunungkulan bilang alila, hindi niya kinaligtaan ang mga maralitang humihingi ng tulong sa angkang iyon: malimit na ang kanyang damit at pagakain ang iponagkakaloob sa mga ito.

Minsan pinahiram siya ng kanyang panginoon ng isang makapal at mamahaling sweter upang gamitin sa pagpunta sa simbahan. Nang pumasok sa simbahan, nakita niya ang isang taong gula-gulanit ang damit at nangangatog sa lamig. Sa awa niya’y ipinagkaloob ang suweter. Nagalit ang kanyang panginoon, subalit ang damit ay ibinalik ng isang anghel pagkaraan ng ilang oras.

Ang uliran at pinatakasi ng mga alila na si Santa Zita ay nanahimik sa Kaharian ng Diyos noong Abril 27, 1278 at inilibing sa simbahan ni San Frediano na malimit niyang dalawin noong buhay pa siya.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: