San Ciriaco

Ermitanyo

Kamatayan: 556

Araw ng Kapistahan: 9 Mayo

Noong unang mga dantaon nang wala pang mga monasteryo at kumbento tulad ngayon, ang mga lalaking nagnanais lumayo sa daigdig at mabuhay sa gawang kabanalan at pagpapakasakit ay nagtungo sa ilang. Sila ang mga tinatawag na ermitanyo; marami nito sa Ehipto at Palestina. “Sa biglang tingin,” wika ni San Agustin, “tila wala silang halaga sa daigdig, ngaunit  hindi ito totoo sapagkat sa kanilang pananalangin at pagpepenitensiya sa ilang, maraming makasalanan ang nagbabalik-loob at pinalulubag nila ang poot ng Diyos sa daigdig na makasalanan.”

Isa sa mga ito si San Ciriaco sa Greece noong ikalimang dantaon. Siya ay naging disipulo nina San Eutimio at San Gerasimo. Kasama ng ibang mga ermitanyo sa Palestina, inilaan ni San Ciriaco ang panahon ng pagmumuni-muni, sa pagpapakasakit sa kanyang katawan at sa pag-awit ng mga Salmo o dalit ng Santa Iglesya bilang mga papuri sa Panginoong Diyos. Nang mabalitaan niya ang malaking pinsala na ginagawa ng mga ereheng Origenista, nilabanan niya ang mga ito. Sa mga huling taon ng santo sa ilang, may isang leon na nagbabantay sa kanya at sa kanyang mga tanim. Namatay siya noong 556 sa gulang na 107.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: