San Pancracio

Kamatayan: 304

Araw ng Kapistahan: 12 Mayo

Pintakasi: laban sa pananakit ng ulo at pamumulikat at sa paghahanap

Si San Pancracio, isang ulilang taga-Syria, ay nagtungo sa Roma na kasama ng kanyang amain at sa lunsod na ito’y naging Kristiyano ang dalawa. Siya’y nahikayat sa halimbawa ng mga unang tagasunod ni Cristo, ang kanilang pagmamahalan at katapangan sa harap ng kamatayan, kaya’t nang dumating ang oras na kailangang patunayan ang kanyang pag-ibig sa Diyos at pagsampalataya kay Cristo, si San Pancracio ay hindi nag-atubiling maghandog ng kanyang buhay alang-alang kay Cristo. Namatay siyang martir sa gulang na labing-apat na taon sa panahon ng Emperador Diocleciano noong taong 304, humigit kumulang. Inilibing siya sa sementeryo ni Calepodio na pagkaraan ay pinagtayuan ni Papa Simaco ng isang malaking simbahan noong taong 500.

Si San Pancracio ay itinuring na pintakasi laban sa pananakit ng ulo at pamumulikat, at sa paghahanap ng trabaho. Sa Espanya ay may isang simbahang nakalaan sa kanya sa Santa Maria de Pino, Barcelona, na mula pa noong unang panahon ay dinumog na ng makapal na taong humihingi ng kalusugan at trabaho.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: