Santa Rita ng Cascia

Kapanganakan: 1381

Kilala din bilang: Margarita ng Cascia, Rita La Abogada de Imposibles

Kamatayan: Mayo 22, 1457

Araw ng Kapistahan: 22 Mayo

Pintakasi: ng mga bagay na imposible o di-mangyayari

            Si SANTA RITA, ang pintakasi ng mga bagay na imposible o di-mangyayari, ay anak ng tagabukid (1381) sa Roca Porena. Apat na kalagayan sa buhay ang kanyang pinagdaanan – dalaga, may-asawa, balo at madre; sa mga kalagayang ito, nagpamalas siya ng pagtitiis at pagsang-ayon sa Mahal na kalooban ng Maykapal. Siya ay napakasal sa isang lalaking di-mabuti ang naging buhay, bilang pagsunod lamang sa kagustuhan ng kanyang mga magulang sa kabila ng pagtutol sapagkat nais niyang maging madre.  Sa loob ng labingwalong taong pagsasama nila, hapis at dalita ang tiniis niya sa kayang asawa subalit sa kanyang walang-humpay na dalangin at pagpapakasakit ay nagbalik-loob din ang lalaki bago siya napatay ng mga kaaway. Ang biglang kamatayan ng kanyang asawa ay ninais ipaghiganti ng dalawa niyang anak subalit ipinagdasal ni Santa Rita na huwag nilang maisagawa ang masamang tangkang iyon, nagkasakit sila at namatay.

Si Margarita (ang pangalan niya sa binyag) ay naghangad na maging madre sa kumbento ng mga Agustina sa bayan ng Cascia. Hindi siya tinanggap dahilan sa ito ay para sa mga birhenlamang at di sa may-asawa, bagay na ikinalungkot nang gayon na lamang ng santa kung kaya sa kanyang paghihinagpis, tumawag siya sa tatlong pintakasi na si San Juan Bautista, San Agustin, at San Nicolas ng Tolentino, at pagkatapos, si Santa Rita ay tinanggap din ng superyora ng kumbento noong 1413. Sa kanyang pagdedebosyon sa Mahal sa Paghihirap ng Panginoon at bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan, malimit siyang gumawa ng mga pagpapakasakit tulad ng paghampas sa sariling katawan, pagkain ng kaunti at pagsusuot ng makapal na parang sako. Bago siya namatay noong Mayo 22, 1457, sanhi ng isang sugat na nagnanaknak, gumawa siya ng isang kababalaghan: nagpapitas ng rosas at igos kahit na hindi panahon ng mga ito. Ang bangkay ng santang ito ay di nabubulok hanggang ngayon.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Rita of Cascia. In Saints.SPQN.com. Retrieved on May 3, 2011, from http://saints.sqpn.com/saint-rita-of-cascia/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: