San Felipe Neri

Kapanganakan: 1515

Kamatayan: 1595

Araw ng Kapistahan: 26 Mayo

 Isinilang si FELIPE NERI sa Florence, Italya noong 1515. Sa murang edad, pinalampas si San Felipe Neri ang pagkakataong maging isang negosyante at lumipat sa Roma mula sa Florence upang italaga ang kanyang buhay sa Panginoon. Paglipas ng tatlong taon ng pag-aaral ng pilosopiya at teolohiya, hindi na siya umasa pang maoordenahan. Ang sumunod na labintatlong

taon ay ginugol niya sa isang bokasyong hindi karaniwan noong panahon na iyon – ang maging laykong aktibo sa mga gawaing pananalangin at apostolado.

Nang panahong nagkakaroon ng pagbabago sa mga doktrina ng simbahan dahil sa konsilyo ng Trento, itinatag ni Felipe ang isang institusyong relihiyoso na kilala sa tawag na Oratoryo. Sila’y nananalangin at naglilingkod sa mahihirap na naninirahan sa Roma. Gumagamit sila ng katutubong wika sa kanilang pananalangin. Ito ang dahilan kung bakit sila ay pinaratangang mga erehe o kalaban ng simbahan sapagkat di pa hinihikayat ng simbahan noon ang ganitong gawain.

Isa si Felipe Neri sa mga naimpluwensyahang personalidad sa panahon ng kontra-Repormasyon.  Ang mga pangunahing katangian niya ay ang kababaang –loob at pagkamasayahin.

Pumanaw si Felipe Neri sa Roma noong 1595.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: