Ang Pagdalaw ng Birhen kay Santa Isabel

Araw ng Kapistahan: 31 Mayo

Mula sa Nazaret si Maria ay matuling nagtungo sa isang bayan sa bulu-bundukin ng Judea, sa loob ng limang araw na paglalakbay. At pagkarinig ni Isabel ng bati ni Maria na kanyang pinsan ay lumukso sa tuwa ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuspos si Isabel ng Espiritu Santo. Siya’y sumigaw nang malakas: “Pinagpala ka sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang bunga ng iyong tiyan. At ano’t pumarito ka sa akin? Sapagkat pagkarinig ko ng tinig ng iyong bati ay lumundag sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan.” (Lc. 1:44)

Tumugon si Maria at namutawi sa kanyang banal na labi “Ang pinakamatayog at pinakamaganda sa lahat ng mga awit na puspos ng buong kababaang loob at pasasalamat ang Magnificat! (San Luis M. ng Monfort) “Dinadakila ng aking Espiritu sa Diyos na aking na aking tagapagligtas; sapagkat nilingap niya ang kababaang ng kanyang alipin, narito’t mula ngayon at tatawagin akong mapalad ng lahat ng sali’t saling lahi.”

Naglingkod si Maria kay Isabel sa loob ng tatlong buwanhanggang isinilang ang kanyang anak na si San Juan Bautista. Ginamit ng Diyos ang pamamagitan ni Maria upang pakabanalin ang anak ni Isabel at linisin sa salang mana bago pa sumilang.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: