San Justino

Kapanganakan: ikalawang dantaon

Kamatayan: 166

Araw ng Kapistahan: 1 Hunyo

Isang araw ay naglalakad sa tabi ng dagat, malapit sa Efeso, ang isang pilosopo na nagmumuni-muni tungkol sa matatayug na aral ni plato, ang bantog na Griyegong pilosopo. Walang anu-anu’y lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki at nagwika ng ganito: “Para matarok mo ang mga bagay na di maabot ng isipan ng tao, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Iya’y ibinibigay Niya sa pamamagitan ng mga propeta, ni Cristo at ng mga apostol. Manalangin ka upang maliwanagan ang iyong isipan.” Ito ang nag-udyok kay Justino upang humanap ng katotohanan.

Anak ng mga paganong Griyego, si Justino ay isinilang sa Flavia Neapolis noong ikalawang dantaon. Dahil sa kakayahn sa buhay ng kanyang mga amgulang, siya’y nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa laong mga tanyag na paaralan noong mga panahong iyon. Sa mga Estoika, Platoniko, at Epikureo’y nag-aral siya ng iba’t ibang sangay ng karunungan, tulad ng astronomiya, musika, geometry at pilosopiya. Subalit sa gitna ng kanyang magkakasalungat na simulain at aral ay di masiyahan si Justino at patuloy ang kanyang paghahanap at pagsasaliksik ng katotohanan. Nakatawag ng kanyang pansin ang kahanga-hangang pagkilos ng mga Kristiyano. “Nang Makita ko,” wika niya, “ang tapang na ipinamamalas ng mga kristiyano sa harap ng mga pagpapasakit sa kanila pati ng kamatayan , di ko lubos na mapaniwalaan ang bintang ng mga kaaway sa kanila.” Sa kanyang pananalangin at pag-aaral ay natagpuan din ang tunay na aral ng Panginoo. Sa kanyang mga aklat, Apolohiya at Dialog okay Trifon, matutunghayn ang kanyang p[agiging Kristiyano at ang pagtatanggol sa Aral ng Panginoon-tungkol sa pagka-Diyos ni Cridto, pakikinabang, at iba pang punong katotohanan n gating banal na Relihiyon.

Dahil sa isang kagagawan ni Crescens, isang kalaban ng pananampalataya na kanyang tinalo, si Justino kasama ng anim na Kristiyano, ay pinugutan ng ulo sa Roma noong 166.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: