San Carlos Lwanga at mga Kasama Niya

Kamatayan: 1886

Araw ng Kapistahan: 3 Hunyo

Nang ikatlong dantaon, sinulat ni Tertuliano na taga-Africa ang ganitong pangungusap: “Ang dugo ng mga martir ay binhi ng mga Kristiyano.” Si Carlos (Charles) Lwanga at ang kanyang mga kasama ay mga martir sa Africa, mga kabataang naglilingkod sa Haring Mwangga ng Uganda. Ang Hari ay pinagsabihan ni Jose Mkasa dahil sa kanyang masamang pamumuhay at pagpatay sa isang ministrong protestante. Nang taong 1885, si Jose ay pinugutan ng ulo. Dumating sa kaalaman ng Hari na ang kanyang mga tauhan ay tumatanggap ng aral ng katoliko, kaya ipinag-utos niya na dakipin ang mga bata at pinagbantaang patayin kung hindi sila tatalikod sa Relihiyong Katolika. Dahil sa kanilang pagtanggi sa kagustuhan ng hari, ang karamihan sa mga martir ay sinunog nang taong 1886. Si San Carlos Lwanga ay siyang pinuno ng mgfa kabataang naglilingkod sa hari bilang kahalili ni Jose Mkasa. Si Mbaga, ang isang batang kasama ni San Carlos, ay hinataw sa ulo ng sariling ama na siyang tagapagpatay sa mga martir.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: