San Efren

Pari

Kilala rin bilang: kudyapi ng Espiritu Santo

Kamatayan: 379

Araw ng Kapistahan: 9 Hunyo

            Sa kaanyuan ng isang lalaking maliit, payat at kalbo, natatago ang isang dakilang guro, manunulat, makata at tagapagtanggol ng relihiyon – si SAN EFREN na kung tagurian ay ang “kudyapi ng Espiritu Santo” at ang unang makata ni Maria Santisima. Si Efren ( sa Hebreo, mabunga) ay anak ng isang pagano; sumilang siya sa Nisibe, Mesopotamia noong unang mga taon ng ikaapat na dantaon. Nang magalit ang kanyang ama dahil sa pagiging Kristiyano niya, napakupkop siya sa Obispo ng Nisebe na si Santiago, at pagkaraan nang masakop ng mga Persa ang lunsod na iyon, umalis si Efren at nagtungo sa Edessa kasama ang ilang mga Kristiyano. Siya ay nabuhay na ermitanyo sa isang liblib na pook. Sinasan=bing dito niya sinulat ang maraming aklat tungkol sa rehiliyon, sa Mahal na Birhen, Espiritu Santo, kasalanang mana at ang mga laban sa erehiyang lumalaganap noong mga panahong iyon.

Humanga siya sa sagot ng isang babaeng pinagaralan niya tungkol sa pagtingin sa mga lalaki: “Hindi nararapat sa iyo,” wika ni Efren sa isang babae, “ na tuminginala sa isang lalaki, kailangan nakatungo kayong mga babae sa lupa.” Ito ang tugon ng babae, “ Kayong mga lalaki ag dapat tumungo sa lupa sapagkat diyan ako nanggaling; kaming mga babae ay kailangang tumingin sa inyo sapagkat kami ay galling sa inyong tagiliran!”

Ipinalagay na si San Efren ang nagpasimula ng pagkakanta sa loob ng simbahan: marami siyang sinulat na mga awit tungkol sa Santisimo Sakramento at sa Mahal na Birhen. Hindi siya nagpari dahil sa kanyang kababaang-loob, namalagi siya sa pagkakadiakono. Nang magkaroon ng malaking taggutom sa Edessa noong 373, siya ang namahala sa paglilikom at pagbibigay ng pagkain sa mga maralita. Dito ay nagkasakit ang santo na siya niyang ikinamatay noong 379. “Sa Mahal na Birhen,” wika niya, “may katibayan tayo ng tiyak na kaligtasan.”

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: