San Juan Sahagun

Pari

Kamatayan: 1479

Araw ng Kapistahan: 12 Hunyo

Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, at pagsanggalang ng kalinisan ng buhay hindi miminsang pinagtangkaang patayin ang santong ito. Ang Duke ng Alba ay nagpadala ng dalawang tauhan upang dakpin siya, ang ilang babaeng mahalay ay nagtangkang batuhin siya at sa kahuli-hulihan, namatay sanhi ng isang lason na bigay ng isang babae.

Si SAN JUAN, anak ni Don Juan Gonzales de Castrillo, ay sumilang at lumaki sa lunsod ng Sahagun sa kaharian ng Leon, Espanya.Naging pari siya noong 1445. Nang minsang magkasakit nang malubha, naipangako niya na kung siya ay gagaling sa kanyang karamdaman, papasok siya sa Orden Relihiyoso. Gumaling nga siya kaya pumasok sa Orden ng mga Kanonigo Agustino, bagay na lubhang ikinatuwa ng mga paring iyon sapagkat alam nila ang kabanalan at kabantugan ng santo. Bilang pinuno ng monastery sa Salamanca, siya’y milapitan ng maraming tao upang magpatulong sa kanilang mga suliranin sa buhay, ang mga makasalanan ay nagbalik-loob at napaakay sa kanyang banal na mga payo; sinasabi na kung minsan, nakababasa siya ng lihim ng mga tao bagama’t hindi sinasabi sa kanya. Tulad ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo, wala siyang kinatatakutan sa kanyang pangangaral at pagbaka laban sa mga bisyo at kasamaang umiiral sa lunsod na iyon; ang mga nag-aalitan ay pinapagkasundo niya.

Marami ang himalang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos; kung minsan, nakikita niya ang Panginoon sa banal na ostiya, habang nagmimisa; ang isang batang nahulog sa balon ay kanyang iniligtas. Namatay siya nang taong 1479.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: