Santa Germana Cousin

Kapanganakan: 1579

Kamatayan: 1601

Araw ng Kapistahan: 14 Hunyo

       Ang buhay ng santang ito ay isa pang katibayan na matatagpuan ang kabanalan kahit saang kalagayan ng buhay. Pinagkaitan ng pag-ibig ng mga magulang at kapos sa mabubuting bagay sa daigdig, si SANTA GERMANA COUSIN ay nakarating sa rurok ng kabanalan sa pagiging isang hamak na pastol ng mga tupa at sa pagtulog sa ilalim ng hagdan.

Anak ni Laurent Cousin at Marie Laroche, si Germana ay ipinanganak sa isang nayon na malapit sa lunsod ng Tolosa, Pransiya noong 1579; sanggol pa siya ng mamatay ang kanyang ina. Hindi siya napamahal sa kanyang ama at pangalawang ina dahil sa kanyang kalagayan – masasakitin at paralitika ang isang kamay – kung kaya pinatutulog siya sa ilalim ng hagdan na ang hinihigan ay dayami. Ang pagtitiis at pagsang-ayon sa Mahal na kalooban ng Diyos ay nakamtan ng Santa sa malimit niyang pananalangin habang nag-aalaga ng mga tupa at sa kanyang mataimtim na pakikinig ng Santa  Misa at pakikinabang. Ang kanyang mga kababata ay tinuturuan ng mga dasal; ang mga pulubi at maralita ay binabahagian niya sa kakaunti niyang pagkain.

Nang minsang bumaha ang ilog sa kanyang dinaraanan sa pagsimba, sinasabi na siya ay nakatawid sa ilog ng hindi man lang nabasa at ni hindi rin sumakay sa Bangka: ang tubig ay nahati sa gitna tulad nang nangyari sa Dagat na Pula ng mga Hudyo! Sumakabilang-buhay ang santa noong 1601 sa ilalim ng hagdan.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: