Santa Lutgarda

Kapanganakan: 1182

Kamatayan: Hunyo 16, 1246.

Araw ng Kapistahan: 15 Hunyo

Isinilang sa isang mayamang angkang taga-Tongres, Netherlands nang taong 1182, si SANTA LUTGARDA ay mahal na mahalng kanyang ama kaya ang  lahat ng hingin niya ay ipinagkakaloob ng ama-magagandang kasuotan, salapi at iba’t ibang kasayahan. Subalit ang salaping inilaan sa kanyang pag-aasawa ay nawala, dahil diyan, ipinasok siya sa dormitory ng isang kumbento ng mga madreng Benedictina. Minsan habang naghihintay ang panauhing lalaki ay nagpakita ang Panginoon, inanyayahan siya sa kanyang walang hanggang pag-ibig, sa halip na isang makamundong pag-ibig.

Sa buhay ng santang ito ay marami tayong mababasang mga kababalaghang ginawa ng Panginoon at ng Mahal na Birhen. Sa kanyng pagdidila-dili sa mahal na paghihirap ni Jesucristo, pinahintulutan siya ng Panginoon na makadama ng mgha hirap at mga sugat na tiniis Niya sa  Kalbaryo; sinasabi na siya ay pinawisan din ng dugo tulad ng Panginoon; malimit ipakita sa kanya ni Jesus ang Kanyang sugatang puso. Nag-ayuno siya sa loob ng siyam na taon sa tatlong adikhaing ito: ang pagbabalik-loob ng mga ereheng Albigenses at ng mga nanlalamig na mga Katoliko at ang pagsugpo sa isang kasamaang nagbabalang dumating sa Santa Iglesya. Sa kanyang pagmamahal sa mga kaluluwa ay minsang hiningi sa Panginoon na alisin na siya sa Aklat ng Buhay upang magbalik-loob lamang ang isang makasalanan.

Pagkaraan ng labindalawang taon sa kumbento ng mga  Benedictina, si Santa Lutgarda ay lumipat sa mga madreng Cistercian. Sinasabi na siya ay nabulag sa loob ng labing-isang taon bago siya namatay noong Hunyo 16, 1246.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: