San Francisco Regis

Pari

Kapanganakan: 1597

Kamatayan: 1640

Araw ng Kapistahan: 18 Hunyo

Sinasabi na kasama ni Francisco nang siya ay nasa paaralan pa ng pagpapari na ito ay malimit magdasal nang gabi sa kapilya. Winika ng rector: “Huwag mo siyang gambalain, huawag hadlangan ang kanyang pagdedebosyon. Balang araw, siya ay tatawaging santo.” Ang hulang ito ay nagkatotoo.

Ipinanganak si JUAN FARNCISCO REGIS  sa Fontcouverte, Pransiya noong 1597 . Sa kanyang pagiging pari, kinahiligan niya ang pagtuturo sa mga dukha, bilanggo at may sakit. Kaya matagal na panahon ang ginugol sa kompesiyonaryo, sa pulpit at sa mga bilangguan at pagamutan, na anupa’t malimit nakakalimutan ang oras ng pagkain. Pinulong ang kababaihan upang pangasiwaan ang mga billanggo at mga babaeng naliligaw ng landas. Sinupil ang Calvinista, bagay na tinuligsa sa kanyang pamumuhay at katayhan. Ngunit hindi ipinagtanggol ni Francisco ang kanyang sarili. Noong mamamatay na, winika niya; “Kapatid, nakikita ko ang Panginoon at ang Kanyang Ina, binubuksan nila sa akin ang pintuan ng langit.” Namatay siya nang taong 1640 sa bayan ng La Louvesc. Ang kanyang libingan ay naging bantog; maraming himala ang nangyari roon. Sinasabi na si Juan Maria Vianney ay isa na sa mga nagdasal sa kanyang libingan, at dito nakuha ang kanyang bokasyon na magpari.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: