San Maximo

Kapanganakan: 380

Kamatayan: 467

Araw ng Kapistahan: 25 Hunyo

Pintakasi ng Turi

Isinilang si SAN MAXIMO sa Hilagang Italya noong taong 380. Isang dalubhasa sa Banal na kasulatan at at isang mainam na mananalumpati, si Maximo (Lat. , pinakamalaki) ay naging obispo ng turin at noong kapanahunan niya ay naging isa sa alagad ng Diyos. Sa marami niyang sinulat, matutunghayan ang magagandang aral na kanyang binigkas at ang iba’t-ibang mga kaugaliang umiiral noong panahong iyon. Iminungkahi niya sa mga tao ang pagdarasalaraw-araw ng mga Salmo bilang pasasalamat sa Diyos, ang panalangin bago kumain at pagkakain, ang pagkukrus tuwing may mahalagang gawain, “upang,” wika niya, “tanggapin natin ang mga pagpapala ni Jesucristo sa lahat ng bagay.” Tinuligsa ni San Maximo ang pagbibigay ng mga regalo kung bagong taon sa mga mamayanan sa halip na tulungan ang maralita. Ayon sa kanya, iyon ay di tunay na pagmamahal kundi isang pagbabalatkayo na di nangagaling sa puso. Ang pintakasing ito ng Turi ay sumalangit noong taong 467.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

%d bloggers like this: