San Cirilo ng Alexandria

Kamatayan: 444

Araw ng Kapistahan: 27 Hunyo

Noong taong 428, ipinangaral ni Nestorio sa Constantinople ang kamaliang si Maria ay hindi Ina ng Diyos (Theostokos) kundi ina lamang ni Cristong tao (Chritotokos) sapagkat ayon sa kanya diuman, dalawa ang persona kay Cristo. Ang isa sa mga sumugpo ng kamaliang ito ay si SAN CIRILO, ang patriarka ng Alexandria, ang di-magagaping tagapagtanggol ng mabathalang pagka-ina ng Mahal na Birhen.

Dalubhasa sa Banal na Kasulatan, teolohiya, pilosopiya at sa kabihasnan ng mga Griyego at Romano, si San Cirilo na taga-Alexandria ay napiling maging arsobispo o Patriarka ng lunsod na iyon noong 412, bilang kahalili ni Teofilo. Sa kanyang pagiging matapang at banal na alagad ng Diyos, pinalayas niya ang mga ereheng Novaciano at Hudyo na sumisira ng pananampalataya ng mga tao. Nang dumating sa kanyang kaalaman ang erehiya na si Nestorio, isinumbong nito sa Papa Celestino I at nang taong 431 ay itinakwil ng Santa Iglesya sa Kapulungan ng Efeso ang Nestorianismo sa harap ng mahigit na dalawang daang obispo sa pamumuno ni San Cirilo bilang kinatawan ng Papa.

“Si Cristo,” wika ng santo, “ ay hindi isang tao na binabaan ng Verbo ng Diyos, kundi Siya na rin ang isinilang sa isang laman na kanya-kanya. Sa pakahulugang ito, sinasabi ang buong katotohanan na ang Diyos ay sumilang, namatay at si Maria naman ay Ina ng Diyos ( Theotokos).” Iisa lamang ang persona kay Cristo, hindi dalawa. Ang mabunying alagad ni Maria ay sumalangit noong 444.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: