San Pablo

Araw ng Kapistahan: 29 Hunyo

Sinasabi ng Panginoon sa pangitain: “Ananias, tumindig ka  at pumaroon sa lansangan tinatawag na matuwid, at itanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo na taga-Tarsus.” Sumagot si Ananias, “Panginoon, maraming nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, na maraming ginawang masama laban sa Iyong Banal na Jerusalem. At dito sa Damascus may pahintulot siyang gapusin ang lahat ng dumadalangin sa ngalan Mo.” “Pumaroon ka,” wika ng Panginoon, “sapagkat siya ang sisidlang hinirang ko upang magdala ng Aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipakikita Ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang danasin alang-alang sa Aking Pangalan.” (Gwa 9:19-16) Ito ang salaysay ni San Lucas, disipulo ni San Pablo, tungkol sa dating mabagsik na mag-uusig ng mga Kristyano. Pagkaganap ng himala sa daan patungong Damascus, si Saulo ay bininyagan ni Ananias (Enero 25) at naging apostol ng mga Hentil o di Hudyo.

Tatlupung-taon, humigit-kumulang, ang inilaan ni SAN PABLO sa kanyang walang humpay na pangangaral sa mga bayan sa kilalang daigdig noon tulad nga ng makikita sa kanyang tatlong paglalakbay-misyonero.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: