San Gabriel

Arkanghel

Kilala bilang: tagapagbalita ng Mensahe ng Diyos

Patron ng: mga communicator

 

Si SAN GABRIEL ang siyang tagapagdala ng mga balita ng pag-ibig o mga mensahe ng Diyos sa mga pinagpala at piniling nilalang.  Siya ang anghel na nagbalita sa Mahal na Birheng Maria ng plano ng Diyos sa kanya na maging Ina ng Kanyang Anak na si Jesus (Lucas 1:26-38); ang nagpakita kay Zacarias, ama ni San Juan Bautista, upang ibalita ang pagkakaroon nila ng kanyang asawang si Santa Isabel ng isang anak (Lucas 1:19-20).  Siya rin ang anghel na unang nagbalita kay Daniel nang nalalapit na Katapusan ng Daigdig (Daniel 8, 9).

Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Lakas ng Diyos”.  Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na isang sanga ng mga liryo.

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: