San Miguel

Arkanghel

Kilala bilang: prinsipe ng mga anghel

Patron ng: mga pulis

 

Si SAN MIGUEL ang siyang Prinsipe at Pangkalahatang Pinuno ng lahat ng herarkiya ng mga Pangkalangitang Hukbo.  Siya ang kilalang Anghel na lumupig kay Lucifer at mga kampong demonyo nito noong unang himagsikan ng mga nilalang laban sa Diyos.  Kinuha ang kanyang pangalan mula sa kanyang pandigmaang sigaw na “MI-CA-EL”, na nangangahulugang: “Sino ang hihigit pa sa Diyos?”  Siya ang unang tagapagtanggol ng Mahal na Birheng Maria sa Misteryo ng Pagkakatawang Tao.  Kadalasan siyang nauugnay sa mga milagrong nagpapakita ng Kapangyarihan ng Diyos kasama ang Birheng Maria (Daniel 10:12, 12:1; Apoc. 12:7).

Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na espada o mahabang sibat at nasa aktong itatarak ito sa isang demonyong nasa paanan niya.

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: