Santa Teresita ng Niño Jesus

Madre, Doktor ng Santa Iglesiya

Kilala rin bilang: Santa Teresita ng Lisieux

Kapanganakan: 2 Enero 1873

Kamatayan: 30 Setyembre 1897

Araw ng Kapistahan: Oktubre 1

Patron ng: mga misyon; ng mga maysakit sa baga

 

Dalawang kaluluwa — sina Luis Martin at Celia Guerin — ang kapwa nagnais na maglingkod sa Panginoong Diyos.  And una ay sa pagpapari at ang huli ay sa pagmamadre. Subalit iba daan ang nakatakda sa kanila.  Ang dalawang ito ay nagkakilala at ikinasal.  Sampu ng ngaing bunga ng kanilang pagmamahalan.  Isa sa mga ito ay si Francoise-Marie Therese Martin, na mas kilala sa pangalang SANTA TERESITA NG BATANG JESUS o ANG MUNTING BULAKLAK.

Maagang nabalo si Luis Martin.  Hinubog niya ang kanyang mga anak sa pamumuhay na angkop sa aral ng Panginoong Diyos, bagay na makikita sa pagiging madre ng apat niyang anak.  Hindi nagtagal, pumasok din si Teresita sa monasteryo ng mga Carmelita sa Lisieux noong Abril 9, 1888, sa kabila ng maraming bagay na humadlang sa kanyang pagiging madre.  Lalabing-limang taong gulang pa lamang siya nang matanggap sa kumbento.  Ito ang kanyang layunin: “Magligtas ng mga kaluluwa at ipanalangin ang mga alagad ng Diyos.”

Masaya at panatag ang kalooban sa pagpapabanal ng sarili at paglilingkod sa Diyos, tinupad ng mabuti ni Teresita ang iba’t ibang gawain sa monasteryo.  Ang sikreto sa kabanalan ng santa ay matatagpuan sa kanyang aklat na pinamagatang “Kasaysayan ng Isang Kaluluwa” (Story of A Soul): “ang pagsuko ng sarili sa Mahal na Kalooban ni Jesus at pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay, tulad ng maliit na batang natutulog na walang takot sa bisig ng kanyang ama.”  Ito ay tinawag niyang “Ang Munting Daan” (The Little Way).

Noong 1896, nagsimula ang kanyang paghihirap at pagtitiis sanhi ng kanyang sakit sa baga na kanyang ikinamatay noong Setyembre 30, 1897, sa edad na dalawampu’t apat.  Bago siya malagutan ng hininga, winika niya: “Gugugulin ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan sa lupa, magpapaulan ako ng mga rosas.”

Sa tanang buhay niya ay wala siyang ginawang himala o kahit anong pambihira bagay.  Hindi rin siya nakarating sa ibang malalayong lugar para sa mga misyon.  Kinilala siya bilag pintakasi ng mga misyon dahil sa kanyang espesiyal na pagmamahal para sa mga misyon na makikita sa kanyang mga dasal at mga sulat ng nagbibigay suporta sa mga misyonero.

 

ARAL:

Ang “Munting Daan” ng kabanalan na itinuro ng santa ay batay sa aral ng Panginoon: “Kung hindi kayo manunumbalik at tutulad sa mga bata ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit.  Ang sinumang magpakumbaba na tulad ng batang ito, siya ang lalong dakila sa kaharian ng langit (Mt. 18:3-4).”

 


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: