Archive for the ‘Kalendaryo ng Simbahang Katolika 2010’ category

Mga Espesyal na Okasyon ng Simbahan 2010

January 31, 2011

 

ENERO

1       Kapistahang ni Maria Bilang Ina ng Diyos

2       Ang Epifania o Ang Tatlong Hari

9       Ang Binyag ni Jesus

16     Piyesta ng Santo Niño

25     Ang Pagbabalik ni San Pablo Apostol

 

PEBRERO

2       Ang Presentasyon ng Panginoon sa Templo

22     Ang Luklukan ni San Pedro

 

MARSO

9       Ash Wed

25     Ang Anunsyasyon

 

ABRIL

17     Linggo ng Palaspas

21     Huwebes Santo

22     Biyernes Santo

23     Black Sat

24     Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Jesus

 

MAYO

1       Divine Mercy Sun

31     Ang Pagdalaw ng Birhen kay Santa Isabel

 

HUNYO

5       Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit

12     Pentekostes

19     Ang Banal na Santisima Trinidad

26     Ang Banal na Katawan at Dugo ni Jesus

 

HULYO

1       Ang Mahal na Puso ni Jesus

2       Ang Immaculadang Puso ni Maria

 

AGOSTO

6       Ang Tranpigurasyon

15     Ang Asunsyon ni Maria sa Langit

 

SETYEMBRE

8       Ang Kapanganakan ni Maria

 

OKTUBRE

Buwan ng Santo Rosaryo

 

NOBYEMBRE

1       Araw ng Mga Santo

20     Kristong Hari

27     Unang Linggo ng Adbiyento

 

DISYEMBRE

8       Ang Immaculada Concepcion

25     Ang Kapanganakan ni Jesus