Archive for the ‘Mga Pagninilay para sa Simbang Gabi’ category

Pagninilay para sa Pasko

December 25, 2010


Jesus.  Bugtong na Anak ng Ama.  Tunay na Diyos – at kinuha niya ang ating pagiging tao.  Sa kanyang pagkuha ng ating pagkatao, binahaginan niya tayo ng kanyang pagiging Anak ng Diyos.

– HE Bishop Teodoro Bacani


Paskong Pinoy: Ang Pagkakatawang-Tao ng Diyos, Ang Pagtataguyod ng Dangal ng Buhay

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

 

Para sa: 25 December 2010
Tema: Paskong Pinoy — Ang Pagkakatawang-Tao ng Diyos, Ang Pagtataguyod ng Dangal ng Buhay
Tagapagsalita: His Excellency Teodoro Bacani, DD

 

 

Maligayang Pasko po sa inyong lahat!

Mula sa amin dito sa TV Maria

 

 

 

Pagninilay para sa Simbang Gabi: Disyembre 24

December 24, 2010

 

Magandang umaga po!

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Malinis at nakahanda na ang bahay para sa mga bisitang darating.  Nakahanda na ang menu ng mga ihahandang pagkain para sa noche buena.  Nakabalot na rin ang mga regalo para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-ibigan.

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Ngunit sa dami ng ating iniisip sa ating paghahanda, napakadaling malimutan ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pagkaligaw sa konsumerismong pananaw.  At paminsan-minsan nga naman ay kailangan nating mapaalalahanan na ang pinakadahilan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus; ang pinakapuso ng Pasko ay ang belen; at ang tunay na diwa ng Pasko ay pagdiriwang ng buhay at ng pamilya.

 

Tayo na’t makinig sa mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito.

 

Paskong Pinoy: Sagrada Pamilya, Huwaran ng Kristiyanong Pamilya

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

 

Para sa: 24 Disyembre 2010
Tema: Paskong Pinoy — Sagrada Pamilya, Huwaran ng Kristiyanong Pamilya
Tagapagsalita: Rev. Fr. Hans Magdurulang

 

 

Pagninilay para sa Simbang Gabi: Disyembre 23

December 23, 2010

 

Magandang umaga po!

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Malinis at nakahanda na ang bahay para sa mga bisitang darating.  Nakahanda na ang menu ng mga ihahandang pagkain para sa noche buena.  Nakabalot na rin ang mga regalo para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-ibigan.

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Ngunit sa dami ng ating iniisip sa ating paghahanda, napakadaling malimutan ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pagkaligaw sa konsumerismong pananaw.  At paminsan-minsan nga naman ay kailangan nating mapaalalahanan na ang pinakadahilan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus; ang pinakapuso ng Pasko ay ang belen; at ang tunay na diwa ng Pasko ay pagdiriwang ng buhay at ng pamilya.

 

Tayo na’t makinig sa mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito.

 

Paskong Pinoy: Mga Anak, Yaman ng Pamilya

 

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

 

Para sa: 23 Disyembre 2010
Tema: Paskong Pinoy — Mga Anak, Yaman ng Pamilya
Tagapagsalita: Rev. Fr. Arlo Yap

 

 

Pagninilay para sa Simbang Gabi: Disyembre 22

December 22, 2010

 

Magandang umaga po!

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Malinis at nakahanda na ang bahay para sa mga bisitang darating.  Nakahanda na ang menu ng mga ihahandang pagkain para sa noche buena.  Nakabalot na rin ang mga regalo para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-ibigan.

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Ngunit sa dami ng ating iniisip sa ating paghahanda, napakadaling malimutan ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pagkaligaw sa konsumerismong pananaw.  At paminsan-minsan nga naman ay kailangan nating mapaalalahanan na ang pinakadahilan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus; ang pinakapuso ng Pasko ay ang belen; at ang tunay na diwa ng Pasko ay pagdiriwang ng buhay at ng pamilya.

 

Tayo na’t makinig sa mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito.

 

Paskong Pinoy: Nagpapasalamat sa Biyaya ng Buhay

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

 

Para sa: 22 Disyembre 2010
Tema: Paskong Pinoy — Nagpapasalamat sa Biyaya ng Buhay
Tagapagsalita: Rev. Fr. George Britos

 

 

Pagninilay para sa Simbang Gabi: Disyembre 21

December 21, 2010

 

Magandang umaga po!

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Malinis at nakahanda na ang bahay para sa mga bisitang darating.  Nakahanda na ang menu ng mga ihahandang pagkain para sa noche buena.  Nakabalot na rin ang mga regalo para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-ibigan.

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Ngunit sa dami ng ating iniisip sa ating paghahanda, napakadaling malimutan ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pagkaligaw sa konsumerismong pananaw.  At paminsan-minsan nga naman ay kailangan nating mapaalalahanan na ang pinakadahilan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus; ang pinakapuso ng Pasko ay ang belen; at ang tunay na diwa ng Pasko ay pagdiriwang ng buhay at ng pamilya.

 

Tayo na’t makinig sa mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito.

 

Paskong Pinoy: Buhay ang Pananampalataya, Tumatalima sa Kalooban ng Diyos

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

 

Para sa: 21 Disyembre 2010
Tema: Paskong Pinoy — Buhay ang Pananampalataya, Tumatalima sa Kalooban ng Diyos
Tagapagsalita: Rev. Fr. Lino Nicasio

 

 

Pagninilay para sa Simbang Gabi: Disyembre 20

December 20, 2010

 

Magandang umaga po!

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Malinis at nakahanda na ang bahay para sa mga bisitang darating.  Nakahanda na ang menu ng mga ihahandang pagkain para sa noche buena.  Nakabalot na rin ang mga regalo para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-ibigan.

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Ngunit sa dami ng ating iniisip sa ating paghahanda, napakadaling malimutan ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pagkaligaw sa konsumerismong pananaw.  At paminsan-minsan nga naman ay kailangan nating mapaalalahanan na ang pinakadahilan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus; ang pinakapuso ng Pasko ay ang belen; at ang tunay na diwa ng Pasko ay pagdiriwang ng buhay at ng pamilya.

 

Tayo na’t makinig sa mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito.

 

Paskong Pinoy: Maria, Huwaran ng mga Ina

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

 

Para sa: 20 Disyembre 2010
Tema: Paskong Pinoy — Maria, Huwaran ng mga Ina
Tagapagsalita: Rev. Msgr. Sabino Vengco

 

 

Pagninilay para sa Simbang Gabi: Disyembre 19

December 19, 2010

 

Magandang umaga po!

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Malinis at nakahanda na ng bahay para sa mga bisitang darating.  Nakahanda na ang menu ng mga ihahandang pagkain para sa noche buena.  Nakabalot na rin ang mga regalo para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at ka-ibigan.

 

Tunay nga namang Pasko na.

 

Ngunit sa dami ng ating iniisip sa ating paghahanda, napakadaling malimutan ang tunay na diwa ng Pasko sa ating pagkaligaw sa konsumerismong pananaw.  At paminsan-minsan nga naman ay kailangan nating mapaalalahanan na ang pinakadahilan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus; ang pinakapuso ng Pasko ay ang belen; at ang tunay na diwa ng Pasko ay pagdiriwang ng buhay at ng pamilya.

 

Tayo na’t makinig sa mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito.

 

Paskong Pinoy: Nagpapahalaga sa Kasagraduhan ng Kasal

 

Paki-click po upang marinig ang pagninilay ng pari

Para sa: 19 Disyembre 2010
Tema: Paskong Pinoy — Nagpapahalaga sa Kasagraduhan ng Kasal
Tagapagsalita: Rev. Fr. Titus Mananzan