Ang Birhen Ng Remedios

Kilala rin bilang: Nuestra Señora de los Remedios

Kilalang imahen: nasa simbahan ng Malate, Maynila

Araw ng Kapistahan: ikatlong Linggo ng Nobyembre

Patron: ng mga bagong panganak

Ayon sa kauna-unahang kasaysayan, ang Papa Gregorio I ay nagpadala ng isang larawan ng Birhen kay San Agustin ng Canterbury, Inglatera noong 507, na sa panahon ng Protestanismo ay itinago sa bansang Holland at ito’y nakuha ng isang sundalong Kastila.  Dinala niya sa Espanya ang larawan at ipinagkaloob sa mga Paring Trinitaryo.  Maraming biyaya ang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng larawang iyon, lalo na sa mga babaeng hindi nagkakaanak.  Ang tawag sa larawang iyon ay Nuestra Señora de los Remedios (Birheng Mapagbigay-lunas).

Noong namang 1519, ang isang larawan ng BIRHEN NG REMEDIOS ay dinala sa bansang Mexico sa Amerika nang sakupin ng mga Kastila ang nasabing bansa.  Sa isang labanan ng mga Aztec at ng mga Kastila ay itinago ng isang sundalo ang larawan ng Birhen sa ilalim ng isang punungkahoy (maguey).  Muling nakita ang larawan noong 1540, pagkaraan ng halos dalawampung taong pagkakatago sa gubat.  Sinasabing ang isang taong nagngangalang Juan Aguila ang siyang nakatagpo nito noong marinig ang isang tinig sa gubat na ang habilin ay magpatayo ng isang simbahan sa kanyang karangalan.  Dinala ni Juan Aguila ang larawan sa kanyang bahay subalit lagging nawawala at natatagpuan sa puno ng maguey.  Ang Birhen ng Remedios ay kilalang-kilala sa Mexico tulad ng Birhen ng Guadalupe.  Bilang katugunan sa hiling ng Mahal na Birhen, ipinatayo noong 1574 ang isang magandang simbahan sa karangalan ng Birhen de los Remedios.

Sa Pilipinas, ang pinakamatandang mga larawan ng Birhen sa taguring ito ay ang nasa Cebu (Birhen de la Cotta) na dinala rito noong 1570-1575, at ang nasa Malate, Maynila, na dinala naman rito noong 1598.

 

ARAL:

“Timplahin ang inyong mga pangungusap ng asin ng hinahon at pag-ibig, huwag napakahigpit at huwag namang napakaluwag.  Isang-ayon ang inyong mga kilos sa kahinhinang maka-Cristo.”

– San Leonardo de Porto Mauricio


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: