San Zosimo

Obispo

Kamatayan: 660

Araw ng Kapistahan: 30 Marso

 

Si San Zosimo ay galing sa isang angkang taga-Sicily, na pinaghaharian ng kapayapaan at takot sa Diyos.  Siya’y itinagubilin ng kanyang mga magulang sa monasteryo ng Santa Lucia upang mapanuto sa kanyang buhay at maglingkod sa karangalan ng Santa na pinipintuho sa pook na iyon.  Subalit tumakas si Zosimo at umuwi sa kanila, bagay na ikinagalit ng kanyang mga magulang; ibinalik siya sa kumbento.  Sinasabing nang kinagabihan, napanaginipan niya si Santa Lucia na nangangaral sa kanya, samantalang may isa namang “babae” na namamagitan.  Mula noon, si Zosimo ay nagbagong buhay — sa loob ng monasteryong iyon na tahimik na malayo sa ingay at gulo ng daigdig, wala siyang hinarap kundi ang pagpapakabanal sa sarili sa loob ng tatlumpung taon.

Nang mamatay ang abad o pinuno ng mga mongheng iyo, nagtungo sila sa obispo ng Syracuse upang humingi ng kahalili.  Sa malaking pagkamangha nila, ang banal at tahimik na si Zosimo ang napiling maging abad ng nasabing monasteryo.  Bilang isa pang pagkilala sa kabanalan at kakayahan ng santong ito, siya ri ang napili ng taong bayan upang maging kahalili ni Obispo Pedro ng Syracuse nang ito’y mamatay.

Ang labintatlong taong kanyang paglilingkod niya bilang obispo ay nagdudulot na malaking kabutihan sa mga kaluluwa at sa karangalan ng panginoong Diyos hanggang sa siya’y tawagin sa buhay na walang hanggan noong 660.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: